VHF BILDARKIV


Sortera efter:

- Datum
- Rubrik
- Senast tillagt

Textsök:


från början
i hela texten

(Söker i rubrik, akttext bildtext samt namn)

Fotoår:    

FÖREGÅNDE BILD
TILLBAKA
NÄSTA BILD
Akt nummer: 2019:060-061 - Fotoår: 2019

Avverkningar i skolskogen

P.g.a. angrepp av granbarkborren har kommunen tvingats avverka stora delar av den s.k. skolskogen.

Bild 2019.060:
Fotograf:
Börje Cronvall


Bild 2019.061:
Tillfälligt virkesupplag.
Fotograf:
Börje Cronvall

©2024 Vrigstad Hembygdsförening