VHF BILDARKIV


Sortera efter:

- Datum
- Rubrik
- Senast tillagt

Textsök:


från början
i hela texten

(Söker i rubrik, akttext bildtext samt namn)

Fotoår:    

FÖREGÅNDE BILD
TILLBAKA
NÄSTA BILD
Akt nummer: 2023:009 - Fotoår: 2023

Årsmöte med Vrigstads hembygdsförening

Vid årsmötet den 9 mars 2023 avtackar Kerstin Carlsson Lennart Fyhrlund för arbetet i valberedningen, Andreas Ljung för styrelsearbete och Bengt Swerlander som suttit som ordförande vid årsmötet. Vid samma årsmöte avgick Ted Wolfram som suppleant i styrelsen.

Bild 2023.009:
På fotot:
Fr.v.: Kerstin  Carlsson, Lennart  Fyhrlund, Andreas  Ljung, Bengt  Swerlander
Fotograf:
Börje Cronvall

©2024 Vrigstad Hembygdsförening