VHF BILDARKIV


Sortera efter:

- Datum
- Rubrik
- Senast tillagt

Textsök:


från början
i hela texten

(Söker i rubrik, akttext bildtext samt namn)

Fotoår:    

FÖREGÅNDE BILD
TILLBAKA
NÄSTA BILD
Akt nummer: 2020:160 - Fotoår: 2020

Stig Marz avtackas

P.g.a. coronapandemin kunde inte Stig Marz avtackas för sin mångåriga tjänst i hembygdsföreningens styrelse i samband med årets årsmöte. Det skedde senare i hemmet.

Bild 2020.160:
Kerstin Carlsson överlämnar blommor till Stig.
På fotot:
Stig  Marz, Kerstin  Carlsson

©2024 Vrigstad Hembygdsförening