VHF BILDARKIV


Sortera efter:

- Datum
- Rubrik
- Senast tillagt

Textsök:


från början
i hela texten

(Söker i rubrik, akttext bildtext samt namn)

Fotoår:    

FÖREGÅNDE BILD
TILLBAKA
NÄSTA BILD
Akt nummer: 2020:145 - Fotoår: 2020

Skolavslutning vid Vrigstad skola vårterminen 2020

P.g.a. coronapandemin hölls avslutningen utomhus, klassvis. Föräldrar och andra anhöriga fick inte närvara på skolgården.

Bild 2020.145:
Fotograf:
Ted Wolfram

©2024 Vrigstad Hembygdsförening