VHF BILDARKIV


Sortera efter:

- Datum
- Rubrik
- Senast tillagt

Textsök:


från början
i hela texten

(Söker i rubrik, akttext bildtext samt namn)

Fotoår:    

FÖREGÅNDE BILD
TILLBAKA
NÄSTA BILD
Akt nummer: 2020:102-106 - Fotoår: 2020

Upprustning av skolskogen

P.g.a. granbarkborreangrepp har granarna tagits bort i skolskogen. För att återställa skogen har 50 000 kronor beviljats från donationsgårdarna och för dessa medel har man anlagt en grillplats ovanför matsalen, ett uteklassrum och en löparbana.

Bild 2020.102:
Många var engagerade i arbetet i skolskogen.
På fotot:
Emanuel Olofsson, Christian Olofsson, Jonas Olofsson, Adam Petersson, Alfred Werninger, Christian Werninger
Fotograf:
Ted Wolfram


Bild 2020.103:
Christian Werninger förbereder den nya grillplatsen.
På fotot:
Christian Werninger
Fotograf:
Ted Wolfram


Bild 2020.104:
Bänkarna i uteklassrummet sätts på plats.
På fotot:
Emanuel Olofsson, Adam Petersson, Alfred Werninger (sittande)
Fotograf:
Ted Wolfram


Bild 2020.105:
Det nya uteklassrummet är klart.
Fotograf:
Ted Wolfram


Bild 2020.106:
Rektor Rune Blomqvist är nöjd med det nya "klassrummet".
På fotot:
Rune Blomqvist
Fotograf:
Ted Wolfram

©2024 Vrigstad Hembygdsförening