VHF BILDARKIV


Sortera efter:

- Datum
- Rubrik
- Senast tillagt

Textsök:


från början
i hela texten

(Söker i rubrik, akttext bildtext samt namn)

Fotoår:    

FÖREGÅNDE BILD
TILLBAKA
NÄSTA BILD
Akt nummer: 2020:091 - Fotoår: 2020

Matutkörning i coronavirusets spår

En effekt av coronapandemin var att äldre skulle undvika folksamlingar och att t.ex. gå och handla.

Bild 2020.091:
Samhällsföreningen, kyrkor m.fl hjälptes åt att köra hem matkassar från Jotos.
På fotot:
Petter  Eriksson, Martin  Backstig, Mariann  Thor
Fotograf:
Börje Cronvall

©2024 Vrigstad Hembygdsförening