VHF BILDARKIV


Sortera efter:

- Datum
- Rubrik
- Senast tillagt

Textsök:


från början
i hela texten

(Söker i rubrik, akttext bildtext samt namn)

Fotoår:    

FÖREGÅNDE BILD
TILLBAKA
NÄSTA BILD
Akt nummer: 2020:111-114 - Fotoår: 2020

Nya faciliteter vid gamla tennisbanorna

Många är engagerade i arbetet med att iordningställa området vid de gamla tennisbanorna. Här ska det bli en multisportanläggning. I området görs också bl.a. en grillplats och en stor pulkabacke.

Bild 2020.111:
På fotot:
Bella  Haegerstam, Joakim  Haegerstam, Emanuel  Olofsson, Filip  Karlsson, Simon  Källner, Olof  Karlsson
Fotograf:
Ted Wolfram


Bild 2020.112:
Det går åt mat till de som arbetar.
På fotot:
Christian  Werninger, Namfon  Haegerstam, Sandra  Jonsson
Fotograf:
Ted Wolfram


Bild 2020.113:
Den nya grillplatsen är klar.
Fotograf:
Ted Wolfram


Bild 2020.114:
Emanuel Olofsson röjer sly.
På fotot:
Emanuel  Olofsson
Fotograf:
Ted Wolfram

©2024 Vrigstad Hembygdsförening