VHF BILDARKIV


Sortera efter:

- Datum
- Rubrik
- Senast tillagt

Textsök:


från början
i hela texten

(Söker i rubrik, akttext bildtext samt namn)

Fotoår:    

FÖREGÅNDE BILD
TILLBAKA
NÄSTA BILD
Akt nummer: 2024:004 - Fotoår: 2024

Nya vattenledning och gång- och cykelväg

Utmed Trävaruvägen görs en ny gång- och cykelbana samtidigt som man lägger ner nya vattenledningar.

Bild 2024.004:
Fotograf:
Börje Cronvall

©2024 Vrigstad Hembygdsförening