VHF BILDARKIV


Sortera efter:

- Datum
- Rubrik
- Senast tillagt

Textsök:


från början
i hela texten

(Söker i rubrik, akttext bildtext samt namn)

Fotoår:    

Bilder sorterade efter senast tillagda

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]
NÄSTA SIDA


Fotoår
Akt-ID Rubrik Personer:
1974
2020.042 Vrigstad skola, förskolan, 1974 Eriksson, Anna-Lena
Gårdstam, Margareta
Johansson, Marie
Yngvesson, Daniel
1958
2020.041 Vrigstad skola, klass 6, skolresa, 1958 Almqvist, Gillis
Arvidsson, Lennart
Cronvall, Anders
Isaksson, Eva
Johansson, Monika
Johansson, Göte
Johansson, Lilian
Jonsson, Monika
Jönsson, Erik
Jönsson, Karin
Jönsson, Ulla
Karlsson, Anita
Karlsson, Inge
Karlsson, Åke
Lindholm, Dan
Maars, Bengt
Ringefelt, Jan
Strömqvist, Harriet
Svensson, Hans
Thunander, Ulla
1992
2020.039-040 Vrigstad skola, Folkskolan 150 år, 1992 Eriksson, Lena
Hultberg, Ingrid
Jyllnor, Anna-Britta
Liew, Sonja
Liew, Carl-Gustav
Råsmark, Lennart
Tellgren, Yvonne
Valtersson, Gunvor
1969
2020.038 Vrigstad skola, 1969 Andersson, Liselott
Andersson, Gunnel
Celén, Gunilla
Claesson, Tomas
Elgh, Rickard
Eriksson, Lena
Fagerberg, Maria
Feurst, Peter
Henrysson, Ulla
Lindberg, Eva
Lindberg, Gun
Ljung, Andreas
Nilsson, Agneta
1951
2020.037 Vrigstad skola i början av 50-talet - spis i källaren Skörd, Ninnie
1956
2020.036 Vrigstad skola, klass 5, 1956-57 Almqvist, Gillis
Arvidsson, Lennart
Cronvall, Anders
Isaksson, Eva
Johansson, Göte
Johansson, Lilian
Johansson, Monika
Jönsson, Ulla
Karlsson, Åke
Karlsson, Anita
Karlsson, Inge
Lindholm, Dan
Maars, Bengt
Ringefelt, Jan
Strömqvist, Harriet
Svensson, Hans
Thunander, Ulla
1948
2020.035 Vrigstad skola, klass 1, 1948-49 Andersson, Solvig
Axelsson, Arnold
Axelsson, Karin
Blommefors, Gunvor
Claesson, Birger
Fransson, Lars-Åke
Hägg, Lars-Olof
Isén, Börje
Johansson, Signe
Karlsson, Roland
Karlsson, Ulla-Britt
Käll, Leif
Lind, Marita
Norberg, Ragnhild
Sköld, Gunvor
Skörd, Ninnie
Stensson, Laila
Stålhammar, Karin
Svensson, Börje
Svensson, Inga-Lill
Sverker, Siv
1954
2020.034 Vrigstad skola, klass 6, 1954 Andersson, Elaine
Blommefors, Gunvor
Claesson, Birger
Fransson, Lars-Åke
Hägg, Lars-Olof
Isén, Börje
Johansson, Liesel
Karlsson, Ulla-Britt
Karlsson, Roland
Käll, Leif
Lind, Marita
Sköld, Gunvor
Skörd, Ninnie
Stensson, Laila
Stålhammar, Karin
Svensson, Inga-Lill
1958
2020.033 Vrigstad skola, klass 2, 1958 Arvidsson, Ann-Britt
Backgård, Jörgen
Bertilsson, Sigbritt
Bodefält, Gunnar
Carlsson, Sten-Anders
Hultén, Magnus
Johansson, Majvor
Johansson, Torvald
Karlsson, Birgitta
Karlsson, Arne
Karlsson, Lars-Johan
Karlsson, Leif
Karlsson, Ann-Margret
Karlsson, Ann-Charlotte
Larsson, Ulla
Larsson, Yvette
Lund, Britt-Louis
Lönnborg, Odd
Rostedt, Tomas
Svensson, Anita
Svensson, Sten-Åke
Uddhammar, Helen
1951
2020.032 Vrigstad skola, klass 1, 1951 Andersson, Marianne
Aronsson, Birgitta
Classon, Irma
Eriksson, Monika
Eriksson, Inga-Lill
Fyhrlund, Ann-Britt
Gunler, Ingrid
Hellkert, Solveig
identifierad, Ej
Johansson, Sune
Johansson, Dan
Karlsson, Siv
Karlsson, Lars-Olof
Lagerkvist, Ann-Britt
Larsson, Rolf
Lindberg, Christer
Molin, Göran
Nilsson, Evert
Stensson, Jan-Erik
Stålhammar, Margareta
1953
2020.031 Vrigstad skola, klass 3, 1953 Andersson, Marianne
Aronsson, Birgitta
Bahls, Eckard
Classon, Irma
Eriksson, Inga-Lill
Eriksson, Monika
Fyhrlund, Ann-Britt
Gunler, Ingrid
Hellkert, Solveig
identifierad, Ej
Johansson, Sune
Johansson, Dan
Karlsson, Irene
Karlsson, Lars-Olof
Karlsson, Siv
Lagerkvist, Ann-Britt
Larsson, Rolf
Lindberg, Christer
Nilsson, Evert
Stensson, Jan-Erik
Stålhammar, Margareta
1954
2020.030 Vrigstad skola, klass 4, 1954 Andersson, Marianne
Aronsson, Birgitta
Bahls, Eckard
Classon, Irma
Eriksson, Monika
Eriksson, Inga-Lill
Fyhrlund, Ann-Britt
Gunler, Ingrid
Hellkert, Solveig
Johansson, Sune
Karlsson, Lars-Olof
Karlsson, Siv
Karlsson, Irene
Lagerkvist, Ann-Britt
Lindberg, Christer
Nilsson, Evert
Stensson, Jan-Erik
Stålhammar, Margareta
Wilsson, Linnea
1956
2020.029 Vrigstad skola, klass 6, 1956 Andersson, Marianne
Aronsson, Birgitta
Bahls, Eckard
Classon, Irma
Eriksson, Inga-Lill
Fyhrlund, Ann-Britt
Gunler, Ingrid
Hellkert, Solveig
Johansson, Dan
Johansson, Sune
Karlsson, Irene
Karlsson, Siv
Lagerkvist, Ann-Britt
Larsson, Rolf
Lindberg, Christer
Nilsson, Evert
Stensson, Jan-Erik
Stålhammar, Margareta
1956
2020.028 Ljuståg i Vrigstad kyrka, trettondag jul 1956 Gustavsson, Gerd
identifierad, Ej
Isaksson, Kerstin
Isaksson, Eva
Isén, Birgitta
Lagerkvist, Ann-Britt
Norberg, Dagmar
Norberg, Ragnhild
Stålhammar, Margareta
1953
2020.027 Vrigstad skola 1953 - pojkarna i klass 5 Claesson, Birger
Fransson, Lars-Åke
Hägg, Lars-Olof
Isén, Börje
Karlsson, Roland
Käll, Leif
1953
2020.026 Vrigstad skola 1953 - skollunch Johansson, Liesel
Sköld, Gunvor
Skörd, Ninnie
1944
2020.025 Vrigstad skola, klass 3-4, 1944 Andersson, Sven
Andersson, Ingrid
Andersson, Gullan
Axelsson, Kjell
Axelsson, Våge
Bengtsson, Lars-Erik
Claesson, Yngve
Elg, Martin
Eriksson, Bojan
Fröding, Maj
Gran, Lennart
Johansson, Tora
Johansson, Sven
Johansson, Gunda
Jonsson, Per-Olof
Karlsson, Ingrid
Karlsson, Arne
Karlsson, Britta
Karlsson, Oskar
Karlsson, Märta
Larsson, Folke
Lindblad, Erland
Lindsten, Bernt
Lund, Torsten
Mallander, Simon
Ohlander, Ingemar
Pettersson, Ove
Steen, Solvig
Tengblad, Allan
Vestelind, Jan
Åhlén, Gudrun
1957
2020.024 Maskerad hos Ingrid Gunler 1957 Andersson, Marianne
Aronsson, Birgitta
Classon, Irma
Eriksson, Monika
Fyhrlund, Ann-Britt
Gunler, Ingrid
Hellkert, Solveig
Johansson, Sune
Lindberg, Christer
Stensson, Jan-Erik
Stålhammar, Margareta
1955
2020.023 Vrigstad skola, klass 5, 1955 Andersson, Marianne
Aronsson, Birgitta
Bahls, Eckard
Classon, Irma
Eriksson, Monika
Eriksson, Inga-Lill
Fyhrlund, Ann-Britt
Gunler, Ingrid
Hellkert, Solveig
Johansson, Sune
Karlsson, Irene
Karlsson, Siv
Lagerkvist, Ann-Britt
Larsson, Rolf
Lindberg, Christer
Nilsson, Evert
Stensson, Jan-Erik
Stålhammar, Margareta
1989
2020.022 Vrigstad skola, klass 3, 1989 Arvidsson, Linda
Carlsson, Per
Claesson, Zackarias
Cronvall, Per
Fast, Emma
Grönberg, Jonas
Gunler, Sofie
Gustafsson, Andreas
Gårdstam, Filip
Johansson, Cecilia
Jonasson, Linda
Karlsson, Eleonore
Karlsson, Tomas
Landström, Angelica
Liew, Sonja
Magnér, Sara
Rostedt, Kristoffer
Svensson, David
Svensson, Hans
Svensson, Andreas
Swerlander, Johan
Wennberg, Ann-Sofie
Wihrén, Carolina
1946
2020.021 Vrigstad skola, klass 3 och 4, 1945/46 ?, Hilding
Algotsson, Anita
Andersson, Gull-Britt
Borgström, Leif
Claesson, Tord
Elgh, Alvar
Haegerstam, Anita
Harju, Tarmo
Johansson, Göte
Johansson, Arnold
Johansson, Majnor
Johansson, Ingert
Johansson, Kerstin
Johansson, Margita
Johansson, Birgit
Johansson, Eivor
Johansson, Jane
Karlsson, Gun-Britt
Karlsson, Siv
Karlsson, Evald
Karlsson, Lennart
Karlsson, Oskar
Karlsson, Anders
Karlsson, Eivor
Lantz, Rune
Liljegren, Stig
Lindegren, Barbro
Nilsson, Margot
Pettersson, Ulla-Maj
Rehn, Sven-Olof
Sakarahako, Pekka
Sjögren, Bengt
Stensson, Siv
Svensson, Ann-Britt
1953
2020.020 Vrigstad skola, klass 6, 1953/54 Haegerstam, Glenn
Haraldsson, Bo
Johansson, Alf
Johansson, Margareta
Johansson, Kerstin
Karlsson, Oskar
Karlsson, Bernt
Karlsson, Roland
Karlsson, Ove
Karlsson, Eva
Karlsson, Reines
Lindegren, Maj
Mallander, Erik
Sten, Roland
Svanberg, Irene
Svensson, Birgitta
Wilsson, Gunilla
1949
2020.019 Vrigstad skola, klass 2, 1949 Haegerstam, Glenn
Haraldsson, Bo
Johansson, Kerstin
Johansson, Alf
Johansson, Margareta
Karlsson, Reines
Karlsson, Ove
Karlsson, Eva
Karlsson, Bernt
Karlsson, Roland
Lindegren, Maj
Mallander, Erik
Möllborg, Laila
Sten, Roland
Stålhammar, Daniel
Svanberg, Irene
Svensson, Birgitta
Sverker, Ulla-Britt
Wilsson, Gunilla
1987
2020.018 Vrigstad skola, klass 2B, 1987 Bergsten, Andreas
Carsäter, Stefan
Carsäter, Peter
Cronvall, Erik
Ekenberg, Ola
Fyhrlund, Roger
Haegerstam, Andreas
Hultén, Erik
Johansson, Helen
Jonsson, Sandra
Lönnkvist, Ronnie
Mjögeman, Maria
Olsson, Mikael
Pettersson, Emma
Ringefelt, Björn
Strömgren, Tobias
Valtersson, Gunvor
Zettergren, Gustaf
1961
2020.017 Vrigstad skola, klass 2, 1961 Andersson, Ing-Britt
Börjesson, Bengt
Claesson, Ann-Katrine
Crona, Ann-Marie
Fast, Hans
Haegerstam, Rolf
Johansson, Samuel
Johansson, Olof
Johansson, Barbro
Johansson, Anders
Johansson, Marianne
Jönsson, Kerstin
Karlsson, Per-Inge
Karlsson, Gunilla
Liew, Sonja
Lindberg, Barbro
Lönnborg, Ann
Nilsson, Christina
Nordstrand, Christina
Rydahl, Helena
Skörd, Kent
Svensson, Rode
1962
2020.016 Vrigstad skola, klass 3, 1962 Andersson, Olof
Andersson, Ing-Britt
Backgård, Inger
Börjesson, Bengt
Claesson, Ann-Katrine
Crona, Ann-Marie
Fast, Hans
Haegerstam, Rolf
Johansson, Barbro
Johansson, Olof
Johansson, Marianne
Johansson, Samuel
Jönsson, Kerstin
Karlsson, Per-Inge
Karlsson, Gunilla
Lindberg, Barbro
Löfberg, Astrid
Lönnborg, Ann
Nilsson, Christina
Nordstrand, Christina
Rydahl, Helena
Skäringer, Christina
Skörd, Kent
Svensson, Rode
1966
2020.015 Vrigstad skola, klass 6A, 1966 Almér, Anders
Andersson, Olof
Backgård, Kerstin
Börjesson, Bengt
Claesson, Ann-Katrine
Crona, Ann-Marie
Fast, Hans
Gustavsson, Ann-Viol
Haegerstam, Rolf
Johansson, Anders
Johansson, Barbro
Jönsson, Kerstin
Karlsson, Thord
Karlsson, Per-Inge
Nilsson, Jan
Nilsson, Christina
Nordstrand, Christina
Pettersson, Ros-Marie
Pettersson, Ingrid
Rydahl, Helena
Råsmark, Lennart
Skörd, Kent
Sparr, Carola
Svensson, Rode
1990
2020.014 Vrigstad skola, klass 5, 1990 Bergsten, Andreas
Boris, Hanns
Carsäter, Stefan
Carsäter, Peter
Cronvall, Erik
Ekenberg, Ola
Fyhrlund, Roger
Haegerstam, Andreas
Hultén, Erik
Johansson, Helen
Johansson, Jerry
Johansson, Sofie
Jonsson, Sandra
Karlsson, Daniel
Lindén, Niclas
Lundberg, Therese
Lönnkvist, Ronnie
Mjögeman, Maria
Olsson, Mikael
Pettersson, Emma
Ringefelt, Björn
Råsmark, Lennart
Sandberg, Niclas
Strömgren, Margareta
Wihrén, Pernilla
Yngvesson, Thomas
Zettergren, Gustaf
1991
2020.013 Vrigstad skola, klass 6A, 1991 Bergsten, Andreas
Carsäter, Stefan
Carsäter, Peter
Cronvall, Erik
Ekenberg, Ola
Elgh, Johan
Hultén, Erik
Johansson, Helen
Johansson, Sofie
Jonsson, Sandra
Lundberg, Therese
Olsson, Mikael
Pettersson, Emma
Ringefelt, Björn
Sandberg, Niclas
Steimertz, Jessica
Wihrén, Pernilla
Yngvesson, Thomas
2001
2020.011-012 Vrigstad skola 1947 - återträff Andersson, Gull-Britt
Borgström, Leif
Carlsson, Lennart
Claesson, Jane
Dahlquist, Siv
Eldelid, Anita
Elgh, Alvar
Haegerstam, Anita
Harju, Tarmo
Hoffman, Irina
Johansson, Göte
Johansson, Jane
Johansson, Arnold
Johansson, Margita
Karlsson, Anders
Karlsson, Gun-Britt
Karlsson, Eivor
Krieg, Ulla-Maj
Lindblad, Eivor
Lindegren, Barbro
Malmgren, Alf
Pettersson, Ulla-Maj
Risberg, Ann-Britt
Sjögren, Gull-Britt
Sjögren, Bengt
Stensson, Siv
Svensson, Ann-Britt
Wilsson, Folke
1940
2020.010 Vrigstad skola, klass 1 eller 2, cirka 1940 Andersson, Sven
Hägg, Inga-Britt
Johansson, Vivan
Johansson, Sig-Britt
Karlsson, Sture
Karlsson, Elvira
Lindblad, Göran
Mallander, Sigvard
Nilsson, Gunhild
Nilsson, Sven
Persson, Åke
Sjögren, Ninnie
Strömqvist, Barbro
Vink, Holger
1937
2020.009 Holkaryds skola 1937 - syslöjd Claesson, Linnea
Johansson, Rut
Karlsson, Elvy
Magnusson, Ida
2020
2020.008 Bildvisning på hembygdsföreningens tematräff i februari 2020 Borkowski, Marita
Johansson, Birgitta
Lagerkvist, Ann-Britt
Lönnborg, Pia
Svensson, Harriet
1949
2020.007 Vrigstad skola, klass 5 och 6, läsåret 1947-48 Algotsson, Anita
Haegerstam, Anita
Harju, Tarmo
Hoffman, Irina
Johansson, Lennart
Johansson, Göte
Johansson, Birgit
Johansson, Kerstin
Johansson, Majnor
Johansson, Arnold
Karlsson, Anders
Karlsson, Oskar
Karlsson, Lennart
Karlsson, Eivor
Karlsson, Gunborg
Karlsson, Karin
Karlsson, Evald
Karlsson, Siv
Karlsson, Gun-Britt
Klaesson, Eivor
Lantz, Rune
Larsson, Roland
Lindegren, Barbro
Lönkvist, Gulli
Malmgren, Alf
Möllborg, Sten
Nilsson, Margot
Pettersson, Ulla-Maj
Sköld, Sven-Olof
Stensson, Siv
Svensson, Sven-Olof
Svensson, Ann-Britt
1942
2020.006 Vrigstad skola 1942
1970
2020.005 Vrigstad skola 1970 - luciafirande Andersson, May
Johansson, Susanne
Karlsson, Monika
Lindberg, Birgitta
Lindblad, Lena
Pettersson, Margareta
Vink, Cecilia
1935
2020.004 Vrigstad skola cirka 1935 Karlsson, Oskar
1937
2020.003 Holkaryds skola 1937 Claesson, Karl-Axel
Claesson, Svea
Claesson, Linnea
Edvardsson, Rut
Edvardsson, Ragnar
Johansson, Lennart
Johansson, Knut
Johansson, Rut
Karlsson, Elvy
Molin, Sven
Molin, Knur
Skörd, Olle
Söderberg, Viola
1938
2020.002 Lärarinnan Ida Magnusson firar sin 50-årsdag Magnusson, Ida
1945
2020.001 Vrigstad skola, klass 2, 1945 Andersson, Gull-Britt
Andersson, Elsa
Borgström, Leif
Elgh, Alvar
Haegerstam, Anita
Harju, Tarmo
Johansson, Jane
Johansson, Göte
Johansson, Arnold
Johansson, Margita
Karlsson, Gun-Britt
Karlsson, Eivor
Karlsson, Anders
Karlsson, Lennart
Liljegren, Stig
Lindegren, Barbro
Malmgren, Alf
Pettersson, Ulla-Maj
Sjögren, Bengt
Stensson, Siv
Svensson, Ann-Britt
2019
2019.090 Vrigstad Blomsterhandel stängs Lidhök, Ing-Britt
Lundberg, Ros-Marie
2019
2019.089 Missionskyrkans julauktion
2019
2019.088 Julskyltning i Badhuset Borkowski, Marita
Carlsson, Sten-Anders
Ekdahl, Lars-Anders
Sjöö, Rolf
Strömberg, Majvi
2018
2019.084-087 Vinteraktiviteter på skolgården i Vrigstad
2019
2019.083 Lucia- och julkaffe Dahlquist, Inka
Dahlquist, Åsa
1964
2019.082 Vrigstad skola, klass 8, 1964 Andersson, Siv
Andersson, Eivor
Forsström, Gösta
Fyhrlund, Sonja
Gustavsson, Margit
Gustavsson, Monica
Hector, Britta
Johansson, Ingegärd
Johansson, Birgitta
Jönsson, Ann-Christine
Karlsson, Ing-Britt
Karlsson, Stig-Göran
Larsson, Karin
Lilja, Göran
Lindahl, Gunnar
Malmström, Olof
Martinsson, Per
Pettersson, Ove
Sandberg, Ingegärd
Stenvall, Arne
Svensson, Veine
1962
2019.081 Gymnastikfinal Ekdahl, Sonja
Gustavsson, Mona
Hjalmarsson, Ingrid
Johansson, Birgit
Karlsson, Karin
Lidberg, Ann-Britt
Ljungkvist, Sigbritt
Olofsson, Barbro
Rydell, Ingeborg
Svensson, Stina
Svensson, Lilian
Vink, Margareta
1955
2019.080 Brobygge över Vrigstadån
1960
2019.079 Fotbollsspel på fritiden
1958
2019.078 Frisör Henning Holmberg klipper Erland Svensson i sin salong
2019
2019.076-077 Peder Losten gästade Vrigstads hembygdsförening den 31/10 2019
2019
2019.075 Kyrkogårdsvandring med Vrigstads hembygdsförening
2019
2019.072-074 Janina "Inka" Dahlquist firade sin 100-årsdag Dahlquist, Inka
Lundberg, Ros-Marie
2019
2019.069-071 Temakväll om Inka Dahlquists tid i koncentrationsläger Cronvall, Helena
Dahlquist, Inka
Karlsson, Kerstin
Marz, Stig
Thunander, Ulla
2019
2019.068 Återivigning av Jotos Livs/Hemköp
2019
2019.066-067 RosMari Lundberg firade i augusti 25 år som blomsterhandlare
2019
2019.064-065 "Räddningstjänsten förr och nu" var temat för Vrigstads hembygdsförenings träff Carlsson, Sten-Anders
Fyhrlund, Lennart
Lindsten, Peter
Lundberg, Markus
Torstensson, Kalle
Wallin, Tommy
2019
2019.062-063 Vrigstads hembygdsförening höll Öppet hus på Gröndal den 4 augusti 2019
2019
2019.060-061 Avverkningar i skolskogen
1998
2019.059 Nostalgiträff med Vrigstad IF Albertsson, Verner
Alm, Rune
Andersson, Sven
Andersson, Gösta
Aronsson, Nils-Uno
Dahlquist, Bengt
Dahlquist, Hans
Johansson, Paul
Karlsson, Yngve
Karlsson, Åke
Lindblad, Göran
Lindblad, Bertil
Malmgren, Alf
Nilsson, Paul
Renshult, Henry
Ringefelt, Stig
Svensson, Svenning
Svensson, Lars-Erik
Tengblad, Allan
2019
2019.055-058 Isbana vid skolan Fyhrlund, Göran
Johansson, Henrik
Källner, Simon
Sköldberg, Tobias
Thor, Magnus
Wolfram, Ted
2019
2019.053-054 Valborgsmässofirande i Tegnérparken
2019
2019.052 Café Simon öppnade den 8/12 2018 i gamla blomsteraffären Granath, Thea
Granath, My
Håkansson, Simon
Sandin, Anders
2019
2019.034-051 Hus och miljöer i Vrigstad
2019
2019.029-033 Smålandsvilla Barncup i fotboll. Bokinge, Jimmy
Ceder, Elina
Holmstedt, Astrid
Hördegård, Andreas
Hördegård, Judit
Karlsson, Olof
Källner, Simon
Liljedahl, Niklas
Salomonsson, Ebba
Swerlander, Bengt
Thor, Magnus
Werninger, Tove
2018
2019.027-028 Lucia i Vrigstad Kyrka Ekdahl, Lisa
Josefsson, Elsa
Jönsson, Nova
Petersson, Hilma
Sköldberg, Ella
Steigenberger, Theresa
Steinwall, Helin
Svensson, Adela
Tyrevik, Vera
Wolfram, Bianca
2019
2019.026 Hembygdsveckan i Vrigstad skola den 28 maj 2019 Gustafsson, Karin
Ljungqvist, Maria
2019
2019.025 Årsmöte med Vrigstads hembygdsförening den 31 mars 2019 Marz, Stig
2019
2019.023-024 Invigning av Gamla Bankgårdens utställning 2019 - Krantz, Karl-Johan
1933
2019.022 Damgymnastik med Vrigstads IF 1933 Gunler, Britta
Gunler, Elsa
Haegerstam, Britta
Haegerstam, Karin
Hallström, Vera
Håkansson, Annie
Lindegren, Anna
Lindegren, Ingeborg
Lindström, Svea
Lundberg, Maria
Persson, Lisa
Pettersson, Rut
Rahm, Viola
Sandstedt, Ida
Svensson, Karin
2019
2019.019-021 Temakväll I andras händer - livsöden i Kina 1897-1911 Carlemalm, Erik
Carlsson, Kerstin
Liew, Carl-Gustav
Liew, Sonja
Stålhammar Hansson, Karin
2019
2019.017-018 Möten med minnen på Göransgården Carlsson, Kerstin
2019
2019.014-016 Panelbyte på hembygdsföreningens stuga Gröndal Carlsson, Sten-Anders
Cronvall, Börje
Gunnarsson, Bengt
Ljung, Andreas
Svensson, Sven-Olof
2019
2019.010-013 Kyrkliga syföreningen anordnade modevisning Gren, Anna
Lindblad, Emelie
Nilsson, Karin
Svensson, Malena
Thor, Marian
2019
2019.009 Temakväll om Vrigstads Ostkaksbageri Wihrén, Pernilla
Wihrén, Alf
2019
2019.005-008 Torpvandring den 12 maj 2019 Blommefors, Göran
Carlsson, Kerstin
Cronvall, Helena
Frigert, Jan
Frigert, Kersti
Gårdstam, Margareta
Liew, Sonja
Liew, Carl-Gustav
Lönnborg, Pia
Olofsson, Marie
Olofsson, Jonas
Svensson, Sven-Olof
2019
2019.001-004 Valborgsmässofirande i Tegnérparken Borkowski, Marita
Grönvall, Nanne
Ljung, Barbro
Ljung, Gunvor
Ljung, Andreas
Thor, Mickan
1960
2018.125 Konfirmation - Vrigstad kyrka - sommar - 1960 Blommefors, Anders
Gunler, Lars
Högberg, Bernt
Johansson, Karin
Johansson, Eva-Lisa
Karlsson, Ing-Britt
Petersson, Gunnel
Åhlén, Nils
1955
2018.124 Konfirmation - Vrigstad kyrka - sommar - 1955 Axelsson, Karin
Claesson, Gunvor
Fransson, Lars-Åke
Karlsson, Gunnel
Persson, Birgit
Stensson, Laila
Stålhammar, Karin
Svensson, Inga-Lill
Åhlén, Nils
1952
2018.123 Konfirmation - Vrigstad kyrka - sommar - 1952 Claesson, Karl-Erik
Claesson, Anna-Lisa
Gustafsson, Ulla
Karlsson, Siv
Svensson, Bo
Wilsson, Ingrid
Wilsson, Per
Åhlén, Ingrid
Åhlén, Nils
1950
2018.122 Konfirmation - Vrigstad kyrka - sommar - 1950 Claesson, Tord
Johansson, Eivor
Lindegren, Barbro
Stensson, Siv
Svensson, Ann-Britt
Åhlén, Nils
1969
2018.121 Konfirmation - Vrigstad kyrka - 1969 Dahlquist, Veronica
Edlund, Britt
Edvardsson, Anita
Fagerberg, Kerstin
Johansson, Ingrid
Johansson, Anita
Jonsson, Kerstin
Karlsson, Marianne
Karlström, Marianne
Lindsten, Anita
Ljungqvist, Ann
Rolf, Ingemar
Rolf, Birgitta
Waldén, Rudolf
1965
2018.120 Konfirmation - Vrigstad kyrka - 1965 Arvidsson, Ann-Britt
Backgård, Jörgen
Bertilsson, Sigbritt
Bodefält, Gunnar
Johansson, Majvor
Johansson, Torvald
Karlsson, Leif
Karlsson, Lars-Johan
Karlsson, Tomas
Karlsson, Irene
Karlsson, Birgitta
Karlsson, Ann-Charlotte
Larsson, Yvette
Nilsson, Bengt
Rosell, Inger
Svensson, Sten-Åke
Åhlén, Nils
1967
2018.119 Konfirmation - Vrigstad kyrka - 1967 Andersson, Lisbeth
Andersson, Jan-Åke
Börjesson, Bengt
Edvardsson, Åke
Fast, Hans
Gustafsson, Ann Viola
Haegerstam, Rolf
Johansson, Anders
Johansson, Barbro
Lindberg, Barbro
Löfberg, Astrid
Nilsson, Kristina
Rydahl, Helena
Åhlén, Nils
1966
2018.118 Konfirmation - Vrigstad kyrka - 1966 Andersson, Inga-Lill
Andersson, Jan
Axelsson, Birgitta
Ekdahl, Lars-Anders
Engström, Sigbritt
Fyhrlund, Lennart
Grönberg, Katarina
Gustafsson, Anna Kristina
Hellkert, Nils-Göran
Johansson, Rolf
Johansson, Anders
Jonasson, Olof
Karlsson, Ingemar
Ljungqvist, Eva
Lundberg, Per
Maars, Berit
Skoog, Christer
Svensson, Helena
Thunander, Hans
Åhlén, Nils
1920
2018.116-117 Lundholmen
1930
2018.115 Lundholmen
1944
2018.114 Bröllop - Ingrid Lundberg/Olof Gunnar Angervall Angervall, Olof Gunnar
Lundberg, Ingrid
2018
2018.113 Vrigstad i maj 2018 Borkowski, Marita
Hördegård, Andreas
Lindblad, Jan
2018
2018.110-112 Vrigstad i tidig medeltid Hernestrand, Elisabeth
Nilsson, Jonas
2018
2018.109 Minnen från Vrigstad skola Liew, Sonja
Liew, Carl-Gustav
2018
2018.108 Vrigstad om 25 år - 1943 Cronvall, Börje
Torres, Benjamin
2016
2018.107 En hyllning till Göran Lindblad
1998
2018.106 På Vrigstads marknad 1998 anordnades ett
1904
2018.105 Konfirmation - Vrigstad kyrka - 1904
1960
2018.104 Essomacken
1945
2018.103 Sommarhemmet Strandliden
1960
2018.102 IM-hemmets vaktmästarbostad
1900
2018.101 Vy av torget mot norr
1950
2018.100 Badplatsen vid Slättsjön
1915
2018.099 Badrestaurangen vid Vrigstads Vattenkuranstalt
1947
2018.098 Flygfoto över Vrigstad 1947
1940
2018.097 Vy över torget mot söder
1910
2018.096 Vrigstad Prästgård
1900
2018.095 Vy över torget
1925
2018.094 Gamla Skolgården
1920
2018.093 Vrigstad åbro
1902
2018.092 Konfirmationsförhör i Vrigstad kyrka 1902
1946
2018.091 Åkaköps skola Johansson, Rune
Johansson, Våge
Karlsson, Siv
Karlsson, Gunborg
Larsson, Roland
Lundberg, Birgitta
Lönkvist, Gulli
Lönnkvist, Kennert
1943
2018.090 Missionskonferens på Lundholmen
1940
2018.089 Lundholmen
1920
2018.088 Lundholmen
1915
2018.087 Lundholmen och Lundholmssjön
1930
2018.086 Lundholmen
1945
2018.085 Familjen Gustav Lundberg, Lundholmen Lundberg, Ingrid
Lundberg, Gustav
Lundberg, Birgitta
Lundberg, Märta
1945
2018.084 Märta Hilda Lovisa Lundberg, född Sjöbring Lundberg, Märta
1916
2018.083 Bröllop - Gustav Lundberg/Märta Sjöbring
1946
2018.082 Busstationen
1945
2018.081 Torget 8 - Växjövägen
1944
2018.080 Busstationen
1950
2018.079 Vrigstadhemmet
1944
2018.077 Bröllop - Ingrid Lundberg / Olof Gunnar Angervall Angervall, Olof Gunnar
Lundberg, Ingrid
1956
2018.076 Familjen Gunnar Nordstrand, Lundholmen Nordstrand, Peter
Nordstrand, Gunnar
Nordstrand, Christina
Nordstrand, Birgitta
1935
2018.075 Torget 11 - Runstedtska Färgeriet
1940
2018.074 Torget 1 - John Johansson
1923
2018.073 Henrik Karlsson Speceri & Diverseaffär - Torget 2 Karlsson, Henrik
1930
2018.072 Fastigheten Torget 2 - Fredrik Hafström & Co
1942
2018.071 Fastigheten Torget 8, senare Växjövägen 1
1948
2018.070 Åke Lindholms järnaffär
1955
2018.069 Herbert Carlsson,1908-1966, på Vrigstad marknad
2018
2018.068 Föreläsning om ortsnamn Fridell, Staffan
2018
2018.067 Kyrkogårdsvandring den 27 juni Marz, Stig
2018
2018.061-066 Nationaldagsfirande i Tegnérparken Berggren, Hans
Cronvall, Helena
Isaksson, Kerstin
Karlsson, Else-Marie
Karlsson, Evald
Lindsten, Sara
Lindsten, Axel
Lindsten, Louise
Melin, Mia
Olsson, Jessica
Strömblad, Marta
Svensson, Malena
Svensson, Sven-Erik
Swerlander, Bengt
Vink, Nanna
Vink, Holger
2018
2018.057-060 Torpvandring till Biskopsbo och Kvarnagården Davidsson, Lennart
2018
2018.056 Mynt- och sedelsamling skänkt till Gamla Bankgården Carlsson, Kerstin
Carlsson, Mats
Marz, Stig
Öhrskog, Sven-Eskil
Öhrskog, Birgitta
2018
2018.052-055 Valborgsmässofirande i Tegnérparken Bengtzing, Linda
Carlsson, Mats
Gullner, Tomas
Gullner, Emma
Karlsson, Jan-Peter
Olsson, Jessica
Swerlander, Bengt
1917
2018.051 Vrigstads Vattenkuranstalt
1920
2018.050 Hafströmska huset från gårdssidan Hafström, Fredrik
Knutsson, Eskil
2018
2018.045-049 Vrigstads kyrkliga syförening firar 100 år den 7 april 2018 Björnståhl, Lisbeth
Broman, Britt-Marie
Ekman, Ingrid
Enell, Tobias
Erledal, Eva
Gustavsson, Gerd
Ivanovic, Ann-Mari
Karlsson, Elvy
Liew, Sonja
Persson, Gunvor
Svensson, Inga
2018
2018.039-044 Öppet hus på Gröndal den 5 augusti 2018 Johansson, Gunvor
Johansson, Anitha
Lagerkvist, Ann-Britt
Liew, Sonja
Lindblad, Göran
Ljung, Barbro
Lönnborg, Pia
Svensson, Maj-Britt
2018
2018.037-038 Sparbanken i Vrigstad 150 år Carlsson, Kerstin
Dahlquist, Siv
Frigert, Kersti
Krantz, Karl-Johan
Lindblad, Siv
Lundberg, Lars
1965
2018.036 Vrigstad skola 1965, klass 4 ?, Lindberg
Alexandersson, Artur
Andersson, Kerstin
Aronsson, Sylvi
Axelsson, Berit
Axelsson, Kristina
Bolander, Tommy
Carlsson, Gerd
Carlström, Marianne
Claesson, Per
Crona, Kerstin
Edvardsson, Anita
Elgh, Tommy
Fagerberg, Kerstin
Fjordén, Mats
Henrysson, Sören
Johansson, Anita
Johansson, Ingrid
Johansson, Kenneth
Karlsson, Karin
Karlsson, Inger
Klasson, Jan-Erik
Liew, Carl-Gustav
Ljungqvist, Ann
Möllefors, Frank
Persson, Christer
Rolf, Ingemar
Rolf, Birgitta
Sandberg, Christina
Silverudd, Sagalind
Svensson, Jan Erik
Svensson, Yvonne
1967
2018.035 Vrigstad skola 1967, klass 6 Aronsson, Sylvi
Axelsson, Berit
Carlsson, Gerd
Crona, Kerstin
Edvardsson, Anita
Isaksson, Rita
Johansson, Ingrid
Johansson, Anita
Karlsson, Inger
Liew, Carl-Gustav
Möllefors, Frank
Persson, Christer
Rolf, Birgitta
Rolf, Ingemar
Silverudd, Sagalind
Wahlgren, Jan
1971
2018.034 Vrigstad skola 1971, klass 6 Börjesson, Börje
Eriksson, Lisbeth
Grönberg, Mikael
Isaksson, Kenneth
Isén, Bodil
Johansson, Lars-Göran
Johansson, Kenneth
Johansson, Ylva
Johansson, Lennart
Karlsson, Kjell Åke
Karlsson, Mats
Karlsson, Helen
Karlsson/Rosetdt, Mats
Liew, Carl-Gustav
Lindberg, Lars-Gunnar
Lindberg, Sven
Ljung, Simon
Lundberg, Sara
Qvist, Veine
Svensson, Jan-Peter
Waldén, Staffan
Yngvesson, Willy
1964
2018.033 Vrigstad skola 1964, klass 8 Alexandersson, Artur
Axelsson, Gert
Axelsson, Ingalill
Carlsson, Marianne
Carlsson, Inga-Lill
Carlsson, Inger
Claesson, Monica
Eriksson, Lisbeth
Fransson, Egon
Grönberg, Stefan
Gustavsson, Ella-Britt
Hjalmarsson, Anette
Isaksson, Ethel
Johansson, Stefan
Johansson, Anne-Marie
Johansson, Karin
Johansson, Margareta
Knutsson, Birgitta
Liew, Carl-Gustav
Lindman, Ingemar
Lönnborg, Pia
Lönnkvist, Barbro
Magnusson, Lars
Nilsson, Claes
Pettersson, Ingvald
Rydell, Rose Marie
1976
2018.032 Vrigstad skola 1976, klass 5 Alvarsson, Kristina
Andersson, Krister
Andersson, Monika
Eriksson, Diana
Eriksson, Gina
Gunnarsson, Thomas
Hjalmarsson, Claes
Hjälmeby, Stefan
Hjälmefjord, Karin
Johansson, Anneli
Johansson, Maria
Johansson, Jan
Johansson, Christer
Karlsson, Carina
Liew, Carl-Gustav
Lindblad, Niclas
Lindbom, Anders
Nordén, Monika
Olofsson, Anna
Pettersson, Mikael
Strömblad, Christer
Svensson, Yvonne
Tullberg, Ulf
Yngvesson, Annelie
Åkesson, Birgitta
1984
2018.031 Vrigstad skola 1984 - klass 4 Ahlstrand, Mikael
Andersson, Helena
Andersson, Henrik
Averby, Anneli
Berggren, Linda
Bergqvist, olle
Carsäter, Jeanette
Gundersén, Kent
Gårdstam, Johanna
Henerius, Marie
Johansson, Lars-Henrik
Johansson, Viktoria
Jonsson, Maria
Koder, Liane
Liew, Carl-Gustav
Lindström, Jeanette
Lundgren, Thomas
Maars, Martin
Olofsson, Emanuel
Petersson, Anna-Karin
Samuelsson, Martin
San Pedro, Carl-Mikael
Sjöö, Samuel
1961
2018.030 Vrigstads skola 1961 - klass 5 Axelsson, Margot
Carlsson, Inger
Carlsson, Marienne
Claesson, Monica
Cronvall, Börje
Grönberg, Stefan
Göransson, Bengt
Hjalmarsson, Anette
Hultén, Marianne
Johansson, Margareta
Johansson, Stefan
Jönsson, Ingemar
Jönsson, Ola
Liew, Carl-Gustav
Lönnqvist, Barbro
Persson, Annika
Persson, Sten Olof
Stensson, Sten Sture
1981
2018.029 Vrigstad skola 1981 - klass 5 Ahlstrand, Thomas
Andersson, Mikael
Andersson, Karl-Johan
Berggren, Cecilia
Brogård, Monika
Carlsson, Caroline
Claesson, Anna
Eckerström, Maria
Elgh, Charlotta
Fransson, Morgan
Gunnarsson, Tommy
Johansson, Ulf
Johansson, Jenny
Jonsson, Petrus
Karlsson, Eva
Koder, Georg
Lagerqvist, Camilla
Liew, Carl-Gustav
Malmgren, Thomas
Ottosson, Jörgen
Palm, Malin
Pettersson, Åke
Sjöbom, Helene
Svensson, Madeleine
Valthersson, Peter
1978
2018.028 Vrigstad skola 1978 - klass 5 Averby, Stefan
Axelsson, Thomas
Claesson, Niclas
Elg, Viktoria
Erledal, Karin
Grönberg, Charlotte
Gustavsson, Yvonne
Johansson, Magdalena
Karlsson, Patrik
Karlsson, Niklas
Liew, Carl-Gustav
Malmgren, Jan
Nordberg, Johan
Robertsson, Kjell
Svensson, Michael
Tarras-Wahlberg, Håkan
Utas, Ronnie
1973
2018.027 Vrigstads skola 1973 - klass 5 Andersson, Catarina
Andersson, Gunnel
Andersson, Liselott
Andersson, Veronika
Celén, Gunilla
Claesson, Tomas
Claesson, Rose-Marie
Elgh, Rickard
Elgh, Sussane
Fagerberg, Maria
Feurst, Peter
Gustafsson, Peter
Gustavsson, Joakim
Henrysson, Ulla
Hjälmeby, Stefan
Johansson, Else-Britt
Jonsson, Annika
Karlsson, Kerstin
Liew, Carl-Gustav
Lindberg, Gun
Lindberg, Eva
Ljung, Andreas
Lundberg, Cajsa
Olofsson, Daniel
Pietiläinen, Päivi
Sjögren, Magnus
Wink, Johan
1966
2018.026 Vrigstad skola 1966-67 - klass 5 Andersson, Kerstin
Aronsson, Sylvi
Axelsson, Berit
Crona, Kerstin
Edvardsson, Anita
Isaksson, Rita
Johansson, Ingrid
Karlsson, Inger
Karlsson, Gerd
Liew, Carl-Gustav
Möllefors, Frank
Persson, Christer
Rolf, Ingemar
Rolf, Birgitta
Silverudd, Sagalind
Svensson, Jan-Erik
Tullberg, Ulf
2018
2018.025 Vrigstads hembygdsförening - årsmöte 2018 Marz, Stig
2018
2018.021-024 Utställningen Sydda bonader på Gamla Bangården Carlsson, Mats
Carlsson, Kerstin
Malm, Inger
Ney, Britt-Marie
1960
2018.020 Gulf bensinmack
1910
2018.019 Lundholmen från sjösidan
1960
2018.017-018 Minigolfbanan vid Slättsjön
1905
2018.016 Villa Granebo
1895
2018.009-015 Kronolänsman Alfred Dahl i Sunnerby Norregård Dahl, Alfred
Dahl, Anders
Dahl, Anna
Dahl, Gustaf
Margit, Dahl
Pontén, Elin
1895
2018.008 Sunnerby Norregård
1947
2018.007 Socialdemokratiska ungdomsklubben SDUK - studiecirkel Cesar, Olle
Karlsson, Ingegerd
Karlsson, Elvira
Karlsson, Sture
Marz, Stig
Strömqvist, Barbro
Vink, Verner
2018
2018.003-006 Renovering av kyrkogårdsmuren - Vrigstad kyrka
2012
2018.001-002 Vrigstads Missionsförsamling firar 150 år Andersson, Lillian
1947
2018-098 Flygfoto över Vrigstad 1947
2017
2017.118 Dans kring apostlagrottan vid julskyltningen Carlsson, Jan-Erik
Svensson, Sven-Erik
2017
2017.116-117 Öppet hus på Gamla Bankgården Carlsson, Kerstin
Gårdstam, Sven-Åke
Gårdstam, Margareta
Jonsson, Sandra
Svensson, Malena
Werninger, Vilma
2017
2017.115 Julskyltning i badhuset Anefur, Nancy
Gunnarsson, Birgitta
Hägerström, Agneta
2017
2017.112-114 Sparbankens 150-års jubileum Andersson, Rolf
Carlemalm, Eric
Carlsson, Mats
Cronvall, Helena
Frigert, Jan
Frigert, Kersti
Gårdstam, Sven-Åke
Gårdstam, Margareta
Hult, Berno
Hultberg, Ingrid
Krantz, Karl-Johan
Malm, Inger
Marz, Stig
Olofsson, Jonas
Oskarsson, Irené
Stålhammar Carlemalm, Margaretha
Svensson, Sven-Erik
2017
2017.110-111 Anlagd brand på Torggrillen och Vrigstad Pizzeria
1935
2017.109 Bröderna Karlssons Omnjibusstrafik, Jönköping, startade linjen Jönköping-Vrigstad 1925
1929
2017.108 Bröllop i Vrigstad kyrka Hallström, Eva
Hallström, Erik
2017
2017.107 Göran Wiking ny präst i pastoratet Wiking, Göran
2017
2017.106 Bernt Högberg berättar om Wetter och Wadell Högberg, Bernt
2017
2017.105 1/2 daler silvermynt från 1731
2017
2017.104 Vrigstad Hembygdsförenings styrelses årsavslutning Andersson, Catharina
Borkowski, Marita
Carlsson, Kerstin
Davidsson, Lennart
Gunnarsson, Bengt
Johansson, Birgitta
Lagerkvist, Ann-Britt
Lindblad, Lars
Lönnborg, Pia
Olofsson, Marie
Svensson, Sven-Olof
Svensson, Maj-Britt
2017
2017.103 Kyrkliga syföreningens auktion den 1 december 2017. Broman, Britt-Marie
Isaksson, Kerstin
Lagerkvist, Ann-Britt
1965
2017.102 Kristina Nilssons minnessten avtäcks den 5 september 1965 av bl.a. Landshövding Sven af Geijerstam
2017
2017.100-101 Svenska kyrkans diakonigrupp bjöd på födelsedagsfest för de som fyller 75, 80, 85 eller 90 år eller är äldre. Gunnarsson, Birgitta
Johansson, Gunvor
Klasson, Arnold
1945
2017.099 Vrigstads marknad 1945
1950
2017.098 Vrigstads marknad 1950
1950
2017.097 Vrigstads marknad 1950
1940
2017.096 Vrigstads marknad 1940 Crona, Emil
Lundberg, Robert
1940
2017.095 Solbacka, Emil Cronas fastighet
1920
2017.094 Torget på 1920-talet
1972
2017.093 Bröllop - Karin Karlsson och Lennart Olsson
1971
2017.092 Bröllop - Inger och Sigvard Mallander
1981
2017.091 Biskopsbo vårdhem - dagcenter
1980
2017.090 Biskopsbo vårdhem - julfirande
1980
2017.089 Biskopsbo vårdhem - terapiarbeten
1979
2017.088 Biskopsbo vårdhem - nytt dagcenter
1975
2017.087 Biskopsbo vårdhem - kungens Eriksgata
1975
2017.086 Biskopsbo vårdhem - kungens Eriksgata
1975
2017.084 Biskopsbo vårdhem - julfirande
1974
2017.083 Biskopsbo vårdhem - luciafirande
1974
2017.082 Biskopsbo vårdhem - Stockholmsresa
1972
2017.081 Biskopsbo vårdhem - midsommarfirande
1970
2017.080 Biskopsbo vårdhem - Arvid Johansson, Torsten Nilsson och Sven Ragnar
1970
2017.079 Biskopsbo vårdhem - Brita Axelsson och prästparet Rudolf och Solveig Waldén
1970
2017.078 Biskopsbo vårdhem - Lilly Bäckström, Hilde Maars och Edit Johansson
1970
2017.077 Biskopsbo vårdhem - Ingeborg Rydell


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]
NÄSTA SIDA©2020 Vrigstad Hembygdsförening