VHF BILDARKIV


Sortera efter:

- Datum
- Rubrik
- Senast tillagt

Textsök:


från början
i hela texten

(Söker i rubrik, akttext bildtext samt namn)

Fotoår:    

Bilder sorterade efter senast tillagda

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]
NÄSTA SIDA


Fotoår
Akt-ID Rubrik Personer:
1993
2020.135 Vrigstad skola, klass 6, 1993 Arvidsson, Linda
Carlsson, Per
Claesson, Zackarias
Cronvall, Per
Fasth, Emma
Grönberg, Jonas
Gunler, Sofie
Gustafsson, Andreas
Gårdstam, Filip
Högberg, Daniel
Johansson, Cecilia
Karlsson, Eleonore
Karlsson, Tomas
Landström, Angelica
Olofsson, Linda
Olofsson, Angela
Olsson, Louise
Rostedt, Kristoffer
Svensson, Hans
Svensson, David
Svensson, Andreas
Wennberg, Ann-Sofie
Wihrén, Carolina
1992
2020.134 Vrigstad skola, klass 6, 1992. Arvidsson, Linda
Carlsson, Per
Claesson, Zackarias
Cronvall, Per
Fasth, Emma
Grönberg, Jonas
Gunler, Sofie
Gustafsson, Andreas
Gårdstam, Filip
Högberg, Daniel
Johansson, Cecilia
Jonasson, Linda
Karlsson, Eleonore
Karlsson, Tomas
Landström, Angelica
Magnér, Sara
Olofsson, Angela
Olsson, Louise
Rostedt, Kristoffer
Svensson, Hans
Svensson, David
Svensson, Andreas
Wennberg, Ann-Sofie
Wihrén, Carolina
1992
2020.133 Vrigstad skola, Folkskolan 150-år, 1992 Eriksson, Lena
1974
2020.132 Vrigstad skola, förskolan, 1974-75 Andersson, Annelie
Aronsson, Åse
Claesson, Madeleine
Ekström, Claes
Eriksson, Anna-Lena
Filipsson, Wenche
Gunnarsson, Magnus
Gårdstam, Margareta
Hjälmeby, Tomas
Johansson, Carina
Johansson, Marie
Karlsson, Morgan
Lesshammar, Marie
Lönnqvist, Ann-Sofie
Nilsson, Bengt-Åke
Robertsson, Jan
Strömbäck, Helena
Säberg, Håkan
1973
2020.131 Vrigstad skola, förskolan, 1973-74 Andersson, Marita
Axelsson, Tomas
Brogård, Anders
Eriksson, Anna-Lena
Hellkert, Malin
Johansson, Magdalena
Johansson, Patrik
Johansson, Leif
Karlsson, Patrik
Kumala, Virpi
Mallander, Anna
Nordberg, Johan
Strömberg, Ann
Svensson, Tommy
1938
2020.130 Vrigstad skola, klass 5 och 6, 1938 Axelsson, Arne
Carlsson, Rune
Cesar, Åke
Claesson, Rudolf
Elg, Oskar
Gustavsson, Aina
Haegerstam, Karin
Hjalmarsson, Erling
Hägg, Birgit
Johansson, Sven
Johansson, Elsie
Johansson, Britta
Karlsson, Erik
Karlsson, Kerstin
Karlsson, Egon
Karlsson, Allan
Karlsson, Gösta
Krona, Lilian
Krona, Einar
Lilja, Inger
Lindblad, Bertil
Mars, Inez
Pettersson, Svante
Pettersson, Ebba
Pettersson, Sven
Pettersson, Bertil
Rehn, Torsten
Sandstedt, Olof
Sjögren, Linnea
Svensson, Lennart
Söderberg, Astrid
Vink, Alice
1938
2020.129 Holkaryds skola 1938 Claesson, Linnea
Claesson, Karl-Axel
Edvardsson, Ragnar
Haraldsson, Elvy
Johansson, Rut
Johansson, Knut
Johansson, Lennart
Magnusson, Ida
Molin, Sven
O, Okänd
Okänt, Rolf
Skörd, Olle
1958
2020.128 Vrigstad skola, klass 6, 1958-59 Aronsson, Bengt
Axelsson, Ethel
Blommefors, Anders
Gunler, Lars
Gustavsson, Rolf
Gustavsson, Ingemar
Haegerstam, Lars
Hugosson, Birgitta
Isaksson, Kerstin
Johansson, Kjell
Karlsson, Ing-Britt
Liew, Carl-Gustav
Lindberg, Gösta
Lindgren, Kennet
Lisa, Eva
Lägersten, Ingalill
Norberg, Dagmar
Petersson, Gunnel
1951
2020.127 Vrigstad skola, klass 3, 1951 Andersson, Solvig
Andersson, Elaine
Axelsson, Arnold
Axelsson, Karin
Claesson, Birger
Fransson, Lars-Åke
Hägg, Lars-Olof
Isén, Börje
Johansson, Liesel
Karlsson, Roland
Karlsson, Ulla-Britt
Käll, Leif
Lind, Marita
Möllborg, Laila
Norberg, Ragnhild
Sköld, Gunvor
Skörd, Ninnie
Stensson, Laila
Stålhammar, Karin
Svensson, Inga-Lill
Sverker, Siv
1952
2020.126 Vrigstad skola, klass 2, 1951-52 Bertilsson, Solveig
Eriksson, Reiner
Fransson, Ejbert
Georgsson, Marita
Gustavsson, Ingrid
Hult, Alf
Isén, Birgitta
Johansson, Jan-Olof
Johansson, Eje
Johansson, Inga-Lill
Johansson, Johnny
Johansson, Alf
Johansson, Lars-Olof
Karlsson, Sven-Åke
Karlsson, Ann-Margret
Karlsson, Inga-Lill
Karlsson, Inger
Maars, Gun-Britt
Nyberg, Ulla
Svärd, Rolf
Åhlén, Tomas
1952
2020.125 Vrigstad skola, klass 3, 1952-53 Bertilsson, Solveig
Eriksson, Reiner
Fransson, Ejbert
Gustavsson, Ingrid
Hult, Alf
Isén, Birgitta
Johansson, Jan-Olof
Johansson, Eje
Johansson, Alf
Johansson, Johnny
Johansson, Henry
Johansson, Lars-Olof
Johansson, Inga-Lill
Karlsson, Inger
Karlsson, Inga-Lill
Karlsson, Sven-Åke
Karlsson, Ann-Margret
Lönnkvist, Egon
Maars, Gun-Britt
Svärd, Rolf
Åhlén, Tomas
1948
2020.124 Vrigstad skola, klass 5 och 6, 1948-49 Andersson, Kennet
Andersson, Gull-Britt
Axelsson, Bengt
Blad, Lars
Blommefors, Anna-Lisa
Carlsten, Bo
Claesson, Karl-Erik
Claesson, Irene
Elgh, Alvar
Fröding, Hasse
Gustavsson, Leif
Gustavsson, John
Haegerstam, Leif
Johansson, Margita
Johansson, Birgit
Johansson, Janet
Johansson, Karl-Erik
Jonsson, Vera
Karlsson, Siv
Karlsson, Eston
Karlsson, Gun-Britt
Lantz, Inge
Liljegren, Stig
Lundgren, Torbjörn
Nordberg, Nils
Sjögren, Eivor
Sjögren, Bengt
Sköld, Birgitta
Strömqvist, Svante
Wilsson, Ingrid
Wilsson, Folke
1947
2020.123 Holkaryds skola, klass 2, 4 och 6, 1947-48. Claesson, Anna-Lisa
Claesson, Eivor
Claesson, Karl-Erik
Claesson, Ulla-Britt
Claesson, Irene
Eriksson, Ragnar
Magnusson, Ida
Sköld, Birgitta
Sköld, Sven
Svensson, Allan
Svensson, Sven-Olof
1950
2020.122 Vrigstad skola, klass 6 och 7, 1949-50. Andersson, Gull-Britt
Axelsson, Bengt
Carlsten, Bo
Claesson, Ragnhild
Elgh, Alvar
Fröding, Hasse
Gustavsson, Leif
Haegerstam, Anita
Haegerstam, Leif
Johansson, Arnold
Johansson, Margita
Johansson, Janet
Jonsson, Vera
Karlsson, Eivor
Karlsson, Gun-Britt
Karlsson, Lennart
Karlsson, Siv
Karlsson, Anders
Liljegren, Stig
Lundgren, Torbjörn
Malmgren, Alf
Okänt, Rolf
Sjögren, Bengt
Sköld, Birgitta
Svensson, Ann-Britt
Wilsson, Ingrid
1948
2020.121 Söndagsskola i Horveryd Almqvist, John
Claesson, Karl-Erik
Claesson, Irene
Claesson, Ulla-Britt
Claesson, Alf
Claesson, Eivor
Eriksson, Ingalill
Eriksson, Ragnar
Eriksson, Linnea
Gustavsson, Knut
Sköld, Gunvor
Sköld, Gunnar
Sköld, Sven
Skörd, Harry
Skörd, Ninnie
Svensson, Sven-Olof
1960
2020.120 Torget - flygbild
1968
2020.119 Personal vid Vrigstad skola Alexandersson, Arthur
Alexandersson, Karin
Feurst, Karin
Jyllnor, Anna-Britta
Jyllnor, Axel
Jyllnor, Johan
Liew, Sonja
1915
2020.117-118 Granbacken
1910
2020.116 Torget i Vrigstad
1970
2020.115 Slättsjön
2020
2020.111-114 Nya faciliteter vid gamla tennisbanorna Haegerstam, Bella
Haegerstam, Joakim
Haegerstam, Namfon
Jonsson, Sandra
Karlsson, Olof
Karlsson, Filip
Källner, Simon
Olofsson, Emanuel
Werninger, Christian
2020
2020.107-110 Upprustning av badhytterna vid Slättsjön Backstig, Martin
Carlsson, Sten-Anders
Collén, Emma
Fromell, Peter
Johansson, Anders
Karlsson, Filip
Olsson, Jessica
Svensson, Sven-Olof
2020
2020.102-106 Upprustning av skolskogen Blomqvist, Rune
Olofsson, Emanuel
Olofsson, Christian
Olofsson, Jonas
Petersson, Adam
Werninger, Alfred
Werninger, Christian
2020
2020.100-101 Utomhusaktiviteter i skolan Bodefält, Julia
Hjalmarskog, Amadeus
Ottosson, Melker
Werninger, Alfred
2020
2020.097-099 Coronapandemin påverkar skolan Hördegård, Ida
Karlsson, Theo
Karlsson, Martin
Richardsson, Lisbeth
Storck, Camilla
2020
2020.092-096 Översvämning i Vrigstadån
2020
2020.091 Matutkörning i coronavirusets spår Backstig, Martin
Eriksson, Petter
Thor, Mariann
2020
2020.090 Minnesprojekt på Göransgården Lantz, Ida
2020
2020.086 Utomhusfika under coronapandemin Elgedin Franzén, Annica
Franzén, Mats
Lindblad, Jan
Lindblad, Mirjam
2020
2020.085 Underhållning på Göransgården Andersson, Lasse
Andersson, Lillian
Elgedin Franzén, Annica
Franzén, Mats
Lindblad, Mirjam
1920
2020.084 Månsagården
1917
2020.083 Josef Martin Karlsson har köpt en cykel Karlsson, Josef Martin
Lilja, Veimar
1983
2020.082 Julkonsert med Nicolai Gedda Gedda, Nicolai
Liew, Carl-Gustav
1930
2020.081 Georg Holm
1960
2020.080 Växjövägen
1965
2020.065-079 Kort tagna av Ester Karlsson i mitten av 1960-talet Abrahamsson Floengård, Ann Margreth
Ahlstrand, Gösta
Anita, Anna
Axelsson, Christina
Axelsson., Karl-Axel
Bodefält, Sture
Bodefält, Karin
Carlsson, Allan
Carlsson, Göran
Carlsson, Tora
Carlsson, Kerstin
Elg, Stina
Elg, Simon
Erik, Sven
Holm, Albin
Johansson, Oskar
Johansson, Hjalmar
Johansson, Ester
Karlsson, Anna
Karlsson, Axia
Karlsson, Axel
Karlsson Käll, Mätt
Lindblad, Göran
Lönnborg, Thelma
Malmberg, Karin
Persson, Lydia
Pettersson, Ingrid
Pettersson, Karin
Pettersson, Karl-Gustav
Pettersson, RosMari
Pettersson, Stig
Rostedt, Erik
Sparr, Carola
Svensson, Berta
Svensson, Gustav
1937
2020.064 Kerstin Svensson Svensson, Kerstin
1940
2020.063 Vrigstad kyrka
1986
2020.062 På väg till Elmias husvagnsmässa Carlsson, Rune
Carlsson, Elvy
1984
2020.060-061 Julkonsert med Elisabeth Söderström Liew, Carl-Gustav
Söderström, Elisabeth
2020
2020.058-059 Studio K i nya lokaler Sjögren, Katrin
van den Berg, Debora
Zakhem, Katrine
2020
2020.047-057 Personal på Jotos Carlsén, Lisbeth
Claesson, Anna
Gundersén, Dennis
Hjort, Kristina
Johansson, Monika
Johansson, Katarina
Johansson, Carina
Lindblad, Karin
Olsson, Jessica
Simonsson, Ofelia
Simonsson, Clara
Thor, Magnus
Thor, Malena
Thor, Mariann
Wihrén, Birgitta
Wolfram, Margareta
Wolfram, Elliot
2020
2020.046 Ostkaksförsäljning Lönnborg, Klas
Werninger, Claes
2020
2020.043-45 Underhållsarbete på Gröndal Carlsson, Sten-Anders
Gunnarsson, Bengt
Ljung, Andreas
Svensson, Sven-Olof
1974
2020.042 Vrigstad skola, förskolan, 1974 Eriksson, Anna-Lena
Gårdstam, Margareta
Johansson, Marie
Yngvesson, Daniel
1958
2020.041 Vrigstad skola, klass 6, skolresa, 1958 Almqvist, Gillis
Arvidsson, Lennart
Cronvall, Anders
Isaksson, Eva
Johansson, Göte
Johansson, Lilian
Johansson, Monika
Jonsson, Monika
Jönsson, Erik
Jönsson, Karin
Jönsson, Ulla
Karlsson, Anita
Karlsson, Inge
Karlsson, Åke
Lindholm, Dan
Maars, Bengt
Ringefelt, Jan
Strömqvist, Harriet
Svensson, Hans
Thunander, Ulla
1992
2020.039-040 Vrigstad skola, Folkskolan 150 år, 1992 Eriksson, Lena
Hultberg, Ingrid
Jyllnor, Anna-Britta
Liew, Sonja
Liew, Carl-Gustav
Råsmark, Lennart
Tellgren, Yvonne
Valtersson, Gunvor
1969
2020.038 Vrigstad skola, 1969 Andersson, Liselott
Andersson, Gunnel
Celén, Gunilla
Claesson, Tomas
Elgh, Rickard
Eriksson, Lena
Fagerberg, Maria
Feurst, Peter
Henrysson, Ulla
Lindberg, Eva
Lindberg, Gun
Ljung, Andreas
Nilsson, Agneta
1951
2020.037 Vrigstad skola i början av 50-talet - spis i källaren Skörd, Ninnie
1956
2020.036 Vrigstad skola, klass 5, 1956-57 Almqvist, Gillis
Arvidsson, Lennart
Cronvall, Anders
Isaksson, Eva
Johansson, Göte
Johansson, Lilian
Johansson, Monika
Jönsson, Ulla
Karlsson, Åke
Karlsson, Anita
Karlsson, Inge
Lindholm, Dan
Maars, Bengt
Ringefelt, Jan
Strömqvist, Harriet
Svensson, Hans
Thunander, Ulla
1948
2020.035 Vrigstad skola, klass 1, 1948-49 Andersson, Solvig
Axelsson, Arnold
Axelsson, Karin
Blommefors, Gunvor
Claesson, Birger
Fransson, Lars-Åke
Hägg, Lars-Olof
Isén, Börje
Johansson, Signe
Karlsson, Roland
Karlsson, Ulla-Britt
Käll, Leif
Lind, Marita
Norberg, Ragnhild
Sköld, Gunvor
Skörd, Ninnie
Stensson, Laila
Stålhammar, Karin
Svensson, Börje
Svensson, Inga-Lill
Sverker, Siv
1954
2020.034 Vrigstad skola, klass 6, 1954 Andersson, Elaine
Blommefors, Gunvor
Claesson, Birger
Fransson, Lars-Åke
Hägg, Lars-Olof
Isén, Börje
Johansson, Liesel
Karlsson, Ulla-Britt
Karlsson, Roland
Käll, Leif
Lind, Marita
Sköld, Gunvor
Skörd, Ninnie
Stensson, Laila
Stålhammar, Karin
Svensson, Inga-Lill
1958
2020.033 Vrigstad skola, klass 2, 1958 Arvidsson, Ann-Britt
Backgård, Jörgen
Bertilsson, Sigbritt
Bodefält, Gunnar
Carlsson, Sten-Anders
Hultén, Magnus
Johansson, Torvald
Johansson, Majvor
Karlsson, Ann-Charlotte
Karlsson, Birgitta
Karlsson, Arne
Karlsson, Lars-Johan
Karlsson, Leif
Karlsson, Ann-Margret
Larsson, Yvette
Larsson, Ulla
Lund, Britt-Louis
Lönnborg, Odd
Rostedt, Tomas
Svensson, Anita
Svensson, Sten-Åke
Uddhammar, Helen
1951
2020.032 Vrigstad skola, klass 1, 1951 Andersson, Marianne
Aronsson, Birgitta
Classon, Irma
Eriksson, Monika
Eriksson, Inga-Lill
Fyhrlund, Ann-Britt
Gunler, Ingrid
Hellkert, Solveig
identifierad, Ej
Johansson, Sune
Johansson, Dan
Karlsson, Lars-Olof
Karlsson, Siv
Lagerkvist, Ann-Britt
Larsson, Rolf
Lindberg, Christer
Molin, Göran
Nilsson, Evert
Stensson, Jan-Erik
Stålhammar, Margareta
1953
2020.031 Vrigstad skola, klass 3, 1953 Andersson, Marianne
Aronsson, Birgitta
Bahls, Eckard
Classon, Irma
Eriksson, Inga-Lill
Eriksson, Monika
Fyhrlund, Ann-Britt
Gunler, Ingrid
Hellkert, Solveig
identifierad, Ej
Johansson, Dan
Johansson, Sune
Karlsson, Siv
Karlsson, Irene
Karlsson, Lars-Olof
Lagerkvist, Ann-Britt
Larsson, Rolf
Lindberg, Christer
Nilsson, Evert
Stensson, Jan-Erik
Stålhammar, Margareta
1954
2020.030 Vrigstad skola, klass 4, 1954 Andersson, Marianne
Aronsson, Birgitta
Bahls, Eckard
Classon, Irma
Eriksson, Inga-Lill
Eriksson, Monika
Fyhrlund, Ann-Britt
Gunler, Ingrid
Hellkert, Solveig
Johansson, Sune
Karlsson, Siv
Karlsson, Irene
Karlsson, Lars-Olof
Lagerkvist, Ann-Britt
Lindberg, Christer
Nilsson, Evert
Stensson, Jan-Erik
Stålhammar, Margareta
Wilsson, Linnea
1956
2020.029 Vrigstad skola, klass 6, 1956 Andersson, Marianne
Aronsson, Birgitta
Bahls, Eckard
Classon, Irma
Eriksson, Inga-Lill
Fyhrlund, Ann-Britt
Gunler, Ingrid
Hellkert, Solveig
Johansson, Dan
Johansson, Sune
Karlsson, Siv
Karlsson, Irene
Lagerkvist, Ann-Britt
Larsson, Rolf
Lindberg, Christer
Nilsson, Evert
Stensson, Jan-Erik
Stålhammar, Margareta
1956
2020.028 Ljuståg i Vrigstad kyrka, trettondag jul 1956 Gustavsson, Gerd
identifierad, Ej
Isaksson, Eva
Isaksson, Kerstin
Isén, Birgitta
Lagerkvist, Ann-Britt
Norberg, Dagmar
Norberg, Ragnhild
Stålhammar, Margareta
1953
2020.027 Vrigstad skola 1953 - pojkarna i klass 5 Claesson, Birger
Fransson, Lars-Åke
Hägg, Lars-Olof
Isén, Börje
Karlsson, Roland
Käll, Leif
1953
2020.026 Vrigstad skola 1953 - skollunch Johansson, Liesel
Sköld, Gunvor
Skörd, Ninnie
1944
2020.025 Vrigstad skola, klass 3-4, 1944 Andersson, Sven
Andersson, Ingrid
Andersson, Gullan
Axelsson, Kjell
Axelsson, Våge
Bengtsson, Lars-Erik
Claesson, Yngve
Elg, Martin
Eriksson, Bojan
Fröding, Maj
Gran, Lennart
Johansson, Tora
Johansson, Sven
Johansson, Gunda
Jonsson, Per-Olof
Karlsson, Ingrid
Karlsson, Arne
Karlsson, Britta
Karlsson, Oskar
Karlsson, Märta
Larsson, Folke
Lindblad, Erland
Lindsten, Bernt
Lund, Torsten
Mallander, Simon
Ohlander, Ingemar
Pettersson, Ove
Steen, Solvig
Tengblad, Allan
Vestelind, Jan
Åhlén, Gudrun
1957
2020.024 Maskerad hos Ingrid Gunler 1957 Andersson, Marianne
Aronsson, Birgitta
Classon, Irma
Eriksson, Monika
Fyhrlund, Ann-Britt
Gunler, Ingrid
Hellkert, Solveig
Johansson, Sune
Lindberg, Christer
Stensson, Jan-Erik
Stålhammar, Margareta
1955
2020.023 Vrigstad skola, klass 5, 1955 Andersson, Marianne
Aronsson, Birgitta
Bahls, Eckard
Classon, Irma
Eriksson, Monika
Eriksson, Inga-Lill
Fyhrlund, Ann-Britt
Gunler, Ingrid
Hellkert, Solveig
Johansson, Sune
Karlsson, Irene
Karlsson, Siv
Lagerkvist, Ann-Britt
Larsson, Rolf
Lindberg, Christer
Nilsson, Evert
Stensson, Jan-Erik
Stålhammar, Margareta
1989
2020.022 Vrigstad skola, klass 3, 1989 Arvidsson, Linda
Carlsson, Per
Claesson, Zackarias
Cronvall, Per
Fasth, Emma
Grönberg, Jonas
Gunler, Sofie
Gustafsson, Andreas
Gårdstam, Filip
Johansson, Cecilia
Jonasson, Linda
Karlsson, Eleonore
Karlsson, Tomas
Landström, Angelica
Liew, Sonja
Magnér, Sara
Rostedt, Kristoffer
Svensson, David
Svensson, Hans
Svensson, Andreas
Swerlander, Johan
Wennberg, Ann-Sofie
Wihrén, Carolina
1946
2020.021 Vrigstad skola, klass 3 och 4, 1945/46 ?, Hilding
Algotsson, Anita
Andersson, Gull-Britt
Borgström, Leif
Claesson, Tord
Elgh, Alvar
Haegerstam, Anita
Harju, Tarmo
Johansson, Birgit
Johansson, Eivor
Johansson, Jane
Johansson, Göte
Johansson, Arnold
Johansson, Majnor
Johansson, Ingert
Johansson, Kerstin
Johansson, Margita
Karlsson, Eivor
Karlsson, Gun-Britt
Karlsson, Siv
Karlsson, Evald
Karlsson, Lennart
Karlsson, Oskar
Karlsson, Anders
Lantz, Rune
Liljegren, Stig
Lindegren, Barbro
Nilsson, Margot
Pettersson, Ulla-Maj
Rehn, Sven-Olof
Sakarahako, Pekka
Sjögren, Bengt
Stensson, Siv
Svensson, Ann-Britt
1953
2020.020 Vrigstad skola, klass 6, 1953/54 Haegerstam, Glenn
Haraldsson, Bo
Johansson, Alf
Johansson, Margareta
Johansson, Kerstin
Karlsson, Oskar
Karlsson, Bernt
Karlsson, Roland
Karlsson, Ove
Karlsson, Eva
Karlsson, Reines
Lindegren, Maj
Mallander, Erik
Sten, Roland
Svanberg, Irene
Svensson, Birgitta
Wilsson, Gunilla
1949
2020.019 Vrigstad skola, klass 2, 1949 Haegerstam, Glenn
Haraldsson, Bo
Johansson, Margareta
Johansson, Kerstin
Johansson, Alf
Karlsson, Bernt
Karlsson, Roland
Karlsson, Reines
Karlsson, Ove
Karlsson, Eva
Lindegren, Maj
Mallander, Erik
Möllborg, Laila
Sten, Roland
Stålhammar, Daniel
Svanberg, Irene
Svensson, Birgitta
Sverker, Ulla-Britt
Wilsson, Gunilla
1987
2020.018 Vrigstad skola, klass 2B, 1987 Bergsten, Andreas
Carsäter, Peter
Carsäter, Stefan
Cronvall, Erik
Ekenberg, Ola
Fyhrlund, Roger
Haegerstam, Andreas
Hultén, Erik
Johansson, Helen
Jonsson, Sandra
Lönnkvist, Ronnie
Mjögeman, Maria
Olsson, Mikael
Pettersson, Emma
Ringefelt, Björn
Strömgren, Tobias
Valtersson, Gunvor
Zettergren, Gustaf
1961
2020.017 Vrigstad skola, klass 2, 1961 Andersson, Ing-Britt
Börjesson, Bengt
Claesson, Ann-Katrine
Crona, Ann-Marie
Fast, Hans
Haegerstam, Rolf
Johansson, Marianne
Johansson, Samuel
Johansson, Olof
Johansson, Barbro
Johansson, Anders
Jönsson, Kerstin
Karlsson, Gunilla
Karlsson, Per-Inge
Liew, Sonja
Lindberg, Barbro
Lönnborg, Ann
Nilsson, Christina
Nordstrand, Christina
Rydahl, Helena
Skörd, Kent
Svensson, Rode
1962
2020.016 Vrigstad skola, klass 3, 1962 Andersson, Olof
Andersson, Ing-Britt
Backgård, Inger
Börjesson, Bengt
Claesson, Ann-Katrine
Crona, Ann-Marie
Fast, Hans
Haegerstam, Rolf
Johansson, Samuel
Johansson, Barbro
Johansson, Olof
Johansson, Marianne
Jönsson, Kerstin
Karlsson, Gunilla
Karlsson, Per-Inge
Lindberg, Barbro
Löfberg, Astrid
Lönnborg, Ann
Nilsson, Christina
Nordstrand, Christina
Rydahl, Helena
Skäringer, Christina
Skörd, Kent
Svensson, Rode
1966
2020.015 Vrigstad skola, klass 6A, 1966 Almér, Anders
Andersson, Olof
Backgård, Kerstin
Börjesson, Bengt
Claesson, Ann-Katrine
Crona, Ann-Marie
Fast, Hans
Gustavsson, Ann-Viol
Haegerstam, Rolf
Johansson, Anders
Johansson, Barbro
Jönsson, Kerstin
Karlsson, Thord
Karlsson, Per-Inge
Nilsson, Jan
Nilsson, Christina
Nordstrand, Christina
Pettersson, Ros-Marie
Pettersson, Ingrid
Rydahl, Helena
Råsmark, Lennart
Skörd, Kent
Sparr, Carola
Svensson, Rode
1990
2020.014 Vrigstad skola, klass 5, 1990 Bergsten, Andreas
Boris, Hanns
Carsäter, Peter
Carsäter, Stefan
Cronvall, Erik
Ekenberg, Ola
Fyhrlund, Roger
Haegerstam, Andreas
Hultén, Erik
Johansson, Jerry
Johansson, Sofie
Johansson, Helen
Jonsson, Sandra
Karlsson, Daniel
Lindén, Niclas
Lundberg, Therese
Lönnkvist, Ronnie
Mjögeman, Maria
Olsson, Mikael
Pettersson, Emma
Ringefelt, Björn
Råsmark, Lennart
Sandberg, Niclas
Strömgren, Margareta
Wihrén, Pernilla
Yngvesson, Thomas
Zettergren, Gustaf
1991
2020.013 Vrigstad skola, klass 6A, 1991 Bergsten, Andreas
Carsäter, Stefan
Carsäter, Peter
Cronvall, Erik
Ekenberg, Ola
Elgh, Johan
Hultén, Erik
Johansson, Helen
Johansson, Sofie
Jonsson, Sandra
Lundberg, Therese
Olsson, Mikael
Pettersson, Emma
Ringefelt, Björn
Sandberg, Niclas
Steimertz, Jessica
Wihrén, Pernilla
Yngvesson, Thomas
2001
2020.011-012 Vrigstad skola 1947 - återträff Andersson, Gull-Britt
Borgström, Leif
Carlsson, Lennart
Claesson, Jane
Dahlquist, Siv
Eldelid, Anita
Elgh, Alvar
Haegerstam, Anita
Harju, Tarmo
Hoffman, Irina
Johansson, Margita
Johansson, Göte
Johansson, Jane
Johansson, Arnold
Karlsson, Anders
Karlsson, Gun-Britt
Karlsson, Eivor
Krieg, Ulla-Maj
Lindblad, Eivor
Lindegren, Barbro
Malmgren, Alf
Pettersson, Ulla-Maj
Risberg, Ann-Britt
Sjögren, Gull-Britt
Sjögren, Bengt
Stensson, Siv
Svensson, Ann-Britt
Wilsson, Folke
1940
2020.010 Vrigstad skola, klass 1 eller 2, cirka 1940 Andersson, Sven
Hägg, Inga-Britt
Johansson, Sig-Britt
Johansson, Vivan
Karlsson, Sture
Karlsson, Elvira
Lindblad, Göran
Mallander, Sigvard
Nilsson, Gunhild
Nilsson, Sven
Persson, Åke
Sjögren, Ninnie
Strömqvist, Barbro
Vink, Holger
1937
2020.009 Holkaryds skola 1937 - syslöjd Carlsson, Elvy
Claesson, Linnea
Johansson, Rut
Magnusson, Ida
2020
2020.008 Bildvisning på hembygdsföreningens tematräff i februari 2020 Borkowski, Marita
Johansson, Birgitta
Lagerkvist, Ann-Britt
Lönnborg, Pia
Svensson, Harriet
1949
2020.007 Vrigstad skola, klass 5 och 6, läsåret 1947-48 Algotsson, Anita
Haegerstam, Anita
Harju, Tarmo
Hoffman, Irina
Johansson, Lennart
Johansson, Göte
Johansson, Birgit
Johansson, Kerstin
Johansson, Majnor
Johansson, Arnold
Karlsson, Anders
Karlsson, Oskar
Karlsson, Lennart
Karlsson, Eivor
Karlsson, Gunborg
Karlsson, Karin
Karlsson, Evald
Karlsson, Siv
Karlsson, Gun-Britt
Klaesson, Eivor
Lantz, Rune
Larsson, Roland
Lindegren, Barbro
Lönkvist, Gulli
Malmgren, Alf
Möllborg, Sten
Nilsson, Margot
Pettersson, Ulla-Maj
Sköld, Sven-Olof
Stensson, Siv
Svensson, Sven-Olof
Svensson, Ann-Britt
1942
2020.006 Vrigstad skola 1942
1970
2020.005 Vrigstad skola 1970 - luciafirande Andersson, May
Johansson, Susanne
Karlsson, Monika
Lindberg, Birgitta
Lindblad, Lena
Pettersson, Margareta
Vink, Cecilia
1935
2020.004 Vrigstad skola cirka 1935 Karlsson, Oskar
1937
2020.003 Holkaryds skola 1937 Carlsson, Elvy
Claesson, Linnea
Claesson, Karl-Axel
Claesson, Svea
Edvardsson, Ragnar
Edvardsson, Rut
Johansson, Rut
Johansson, Lennart
Johansson, Knut
Molin, Knut
Molin, Sven
Skörd, Olle
Söderberg, Viola
1938
2020.002 Lärarinnan Ida Magnusson firar sin 50-årsdag Magnusson, Ida
1945
2020.001 Vrigstad skola, klass 2, 1945 Andersson, Gull-Britt
Andersson, Elsa
Borgström, Leif
Elgh, Alvar
Haegerstam, Anita
Harju, Tarmo
Johansson, Jane
Johansson, Göte
Johansson, Arnold
Johansson, Margita
Karlsson, Gun-Britt
Karlsson, Eivor
Karlsson, Anders
Karlsson, Lennart
Liljegren, Stig
Lindegren, Barbro
Malmgren, Alf
Pettersson, Ulla-Maj
Sjögren, Bengt
Stensson, Siv
Svensson, Ann-Britt
2020
2020-087-089 Årsmöte med Vrigstads hembygdsförening Carlsson, Kerstin
Cronvall, Börje
Svensson, Maj-Britt
2019
2019.090 Vrigstad Blomsterhandel stängs Lidhök, Ing-Britt
Lundberg, Ros-Marie
2019
2019.089 Missionskyrkans julauktion
2019
2019.088 Julskyltning i Badhuset Borkowski, Marita
Carlsson, Sten-Anders
Ekdahl, Lars-Anders
Sjöö, Rolf
Strömberg, Majvi
2018
2019.084-087 Vinteraktiviteter på skolgården i Vrigstad
2019
2019.083 Lucia- och julkaffe Dahlquist, Inka
Dahlquist, Åsa
1964
2019.082 Vrigstad skola, klass 8, 1964 Andersson, Siv
Andersson, Eivor
Forsström, Gösta
Fyhrlund, Sonja
Gustavsson, Margit
Gustavsson, Monica
Hector, Britta
Johansson, Birgitta
Johansson, Ingegärd
Jönsson, Ann-Christine
Karlsson, Stig-Göran
Karlsson, Ing-Britt
Larsson, Karin
Lilja, Göran
Lindahl, Gunnar
Malmström, Olof
Martinsson, Per
Pettersson, Ove
Sandberg, Ingegärd
Stenvall, Arne
Svensson, Veine
1962
2019.081 Gymnastikfinal Ekdahl, Sonja
Gustavsson, Mona
Hjalmarsson, Ingrid
Johansson, Birgit
Karlsson, Karin
Lidberg, Ann-Britt
Ljungkvist, Sigbritt
Olofsson, Barbro
Rydell, Ingeborg
Svensson, Stina
Svensson, Lilian
Vink, Margareta
1955
2019.080 Brobygge över Vrigstadån
1960
2019.079 Fotbollsspel på fritiden
1958
2019.078 Frisör Henning Holmberg klipper Erland Svensson i sin salong
2019
2019.076-077 Peder Losten gästade Vrigstads hembygdsförening den 31/10 2019
2019
2019.075 Kyrkogårdsvandring med Vrigstads hembygdsförening
2019
2019.072-074 Janina "Inka" Dahlquist firade sin 100-årsdag Dahlquist, Inka
Lundberg, Ros-Marie
2019
2019.069-071 Temakväll om Inka Dahlquists tid i koncentrationsläger Cronvall, Helena
Dahlquist, Inka
Karlsson, Kerstin
Marz, Stig
Thunander, Ulla
2019
2019.068 Återivigning av Jotos Livs/Hemköp
2019
2019.066-067 RosMari Lundberg firade i augusti 25 år som blomsterhandlare
2019
2019.064-065 "Räddningstjänsten förr och nu" var temat för Vrigstads hembygdsförenings träff Carlsson, Sten-Anders
Fyhrlund, Lennart
Lindsten, Peter
Lundberg, Markus
Torstensson, Kalle
Wallin, Tommy
2019
2019.062-063 Vrigstads hembygdsförening höll Öppet hus på Gröndal den 4 augusti 2019
2019
2019.060-061 Avverkningar i skolskogen
1998
2019.059 Nostalgiträff med Vrigstad IF Albertsson, Verner
Alm, Rune
Andersson, Sven
Andersson, Gösta
Aronsson, Nils-Uno
Dahlquist, Bengt
Dahlquist, Hans
Johansson, Paul
Karlsson, Yngve
Karlsson, Åke
Lindblad, Göran
Lindblad, Bertil
Malmgren, Alf
Nilsson, Paul
Renshult, Henry
Ringefelt, Stig
Svensson, Svenning
Svensson, Lars-Erik
Tengblad, Allan
2019
2019.055-058 Isbana vid skolan Fyhrlund, Göran
Johansson, Henrik
Källner, Simon
Sköldberg, Tobias
Thor, Magnus
Wolfram, Ted
2019
2019.053-054 Valborgsmässofirande i Tegnérparken
2019
2019.052 Café Simon öppnade den 8/12 2018 i gamla blomsteraffären Granath, My
Granath, Thea
Håkansson, Simon
Sandin, Anders
2019
2019.034-051 Hus och miljöer i Vrigstad
2019
2019.029-033 Smålandsvilla Barncup i fotboll. Bokinge, Jimmy
Ceder, Elina
Holmstedt, Astrid
Hördegård, Judit
Hördegård, Andreas
Karlsson, Olof
Källner, Simon
Liljedahl, Niklas
Salomonsson, Ebba
Swerlander, Bengt
Thor, Magnus
Werninger, Tove
2018
2019.027-028 Lucia i Vrigstad Kyrka Ekdahl, Lisa
Josefsson, Elsa
Jönsson, Nova
Petersson, Hilma
Sköldberg, Ella
Steigenberger, Theresa
Steinwall, Helin
Svensson, Adela
Tyrevik, Vera
Wolfram, Bianca
2019
2019.026 Hembygdsveckan i Vrigstad skola den 28 maj 2019 Gustafsson, Karin
Ljungqvist, Maria
2019
2019.025 Årsmöte med Vrigstads hembygdsförening den 31 mars 2019 Marz, Stig
2019
2019.023-024 Invigning av Gamla Bankgårdens utställning 2019 - Krantz, Karl-Johan
1933
2019.022 Damgymnastik med Vrigstads IF 1933 Gunler, Britta
Gunler, Elsa
Haegerstam, Britta
Haegerstam, Karin
Hallström, Vera
Håkansson, Annie
Lindegren, Ingeborg
Lindegren, Anna
Lindström, Svea
Lundberg, Maria
Persson, Lisa
Pettersson, Rut
Rahm, Viola
Sandstedt, Ida
Svensson, Karin
2019
2019.019-021 Temakväll I andras händer - livsöden i Kina 1897-1911 Carlemalm, Erik
Carlsson, Kerstin
Liew, Carl-Gustav
Liew, Sonja
Stålhammar Hansson, Karin
2019
2019.017-018 Möten med minnen på Göransgården Carlsson, Kerstin
2019
2019.014-016 Panelbyte på hembygdsföreningens stuga Gröndal Carlsson, Sten-Anders
Cronvall, Börje
Gunnarsson, Bengt
Ljung, Andreas
Svensson, Sven-Olof
2019
2019.010-013 Kyrkliga syföreningen anordnade modevisning Gren, Anna
Lindblad, Emelie
Nilsson, Karin
Svensson, Malena
Thor, Marian
2019
2019.009 Temakväll om Vrigstads Ostkaksbageri Wihrén, Alf
Wihrén, Pernilla
2019
2019.005-008 Torpvandring den 12 maj 2019 Blommefors, Göran
Carlsson, Kerstin
Cronvall, Helena
Frigert, Jan
Frigert, Kersti
Gårdstam, Margareta
Liew, Carl-Gustav
Liew, Sonja
Lönnborg, Pia
Olofsson, Jonas
Olofsson, Marie
Svensson, Sven-Olof
2019
2019.001-004 Valborgsmässofirande i Tegnérparken Borkowski, Marita
Grönvall, Nanne
Ljung, Barbro
Ljung, Gunvor
Ljung, Andreas
Thor, Mickan
1960
2018.125 Konfirmation - Vrigstad kyrka - sommar - 1960 Blommefors, Anders
Gunler, Lars
Högberg, Bernt
Johansson, Karin
Johansson, Eva-Lisa
Karlsson, Ing-Britt
Petersson, Gunnel
Åhlén, Nils
1955
2018.124 Konfirmation - Vrigstad kyrka - sommar - 1955 Axelsson, Karin
Claesson, Gunvor
Fransson, Lars-Åke
Karlsson, Gunnel
Persson, Birgit
Stensson, Laila
Stålhammar, Karin
Svensson, Inga-Lill
Åhlén, Nils
1952
2018.123 Konfirmation - Vrigstad kyrka - sommar - 1952 Claesson, Anna-Lisa
Claesson, Karl-Erik
Gustafsson, Ulla
Karlsson, Siv
Svensson, Bo
Wilsson, Ingrid
Wilsson, Per
Åhlén, Ingrid
Åhlén, Nils
1950
2018.122 Konfirmation - Vrigstad kyrka - sommar - 1950 Claesson, Tord
Johansson, Eivor
Lindegren, Barbro
Stensson, Siv
Svensson, Ann-Britt
Åhlén, Nils
1969
2018.121 Konfirmation - Vrigstad kyrka - 1969 Dahlquist, Veronica
Edlund, Britt
Edvardsson, Anita
Fagerberg, Kerstin
Johansson, Ingrid
Johansson, Anita
Jonsson, Kerstin
Karlsson, Marianne
Karlström, Marianne
Lindsten, Anita
Ljungqvist, Ann
Rolf, Ingemar
Rolf, Birgitta
Waldén, Rudolf
1965
2018.120 Konfirmation - Vrigstad kyrka - 1965 Arvidsson, Ann-Britt
Backgård, Jörgen
Bertilsson, Sigbritt
Bodefält, Gunnar
Johansson, Majvor
Johansson, Torvald
Karlsson, Leif
Karlsson, Lars-Johan
Karlsson, Tomas
Karlsson, Irene
Karlsson, Birgitta
Karlsson, Ann-Charlotte
Larsson, Yvette
Nilsson, Bengt
Rosell, Inger
Svensson, Sten-Åke
Åhlén, Nils
1967
2018.119 Konfirmation - Vrigstad kyrka - 1967 Andersson, Lisbeth
Andersson, Jan-Åke
Börjesson, Bengt
Edvardsson, Åke
Fast, Hans
Gustafsson, Ann Viola
Haegerstam, Rolf
Johansson, Anders
Johansson, Barbro
Lindberg, Barbro
Löfberg, Astrid
Nilsson, Kristina
Rydahl, Helena
Åhlén, Nils
1966
2018.118 Konfirmation - Vrigstad kyrka - 1966 Andersson, Inga-Lill
Andersson, Jan
Axelsson, Birgitta
Ekdahl, Lars-Anders
Engström, Sigbritt
Fyhrlund, Lennart
Grönberg, Katarina
Gustafsson, Anna Kristina
Hellkert, Nils-Göran
Johansson, Anders
Johansson, Rolf
Jonasson, Olof
Karlsson, Ingemar
Ljungqvist, Eva
Lundberg, Per
Maars, Berit
Skoog, Christer
Svensson, Helena
Thunander, Hans
Åhlén, Nils
1920
2018.116-117 Lundholmen
1930
2018.115 Lundholmen
1944
2018.114 Bröllop - Ingrid Lundberg/Olof Gunnar Angervall Angervall, Olof Gunnar
Lundberg, Ingrid
2018
2018.113 Vrigstad i maj 2018 Borkowski, Marita
Hördegård, Andreas
Lindblad, Jan
2018
2018.110-112 Vrigstad i tidig medeltid Hernestrand, Elisabeth
Nilsson, Jonas
2018
2018.109 Minnen från Vrigstad skola Liew, Sonja
Liew, Carl-Gustav
2018
2018.108 Vrigstad om 25 år - 1943 Cronvall, Börje
Torres, Benjamin
2016
2018.107 En hyllning till Göran Lindblad
1998
2018.106 På Vrigstads marknad 1998 anordnades ett
1904
2018.105 Konfirmation - Vrigstad kyrka - 1904
1960
2018.104 Essomacken
1945
2018.103 Sommarhemmet Strandliden
1960
2018.102 IM-hemmets vaktmästarbostad
1900
2018.101 Vy av torget mot norr
1950
2018.100 Badplatsen vid Slättsjön
1915
2018.099 Badrestaurangen vid Vrigstads Vattenkuranstalt
1947
2018.098 Flygfoto över Vrigstad 1947
1940
2018.097 Vy över torget mot söder
1910
2018.096 Vrigstad Prästgård
1900
2018.095 Vy över torget
1925
2018.094 Gamla Skolgården
1920
2018.093 Vrigstad åbro
1902
2018.092 Konfirmationsförhör i Vrigstad kyrka 1902
1946
2018.091 Åkaköps skola Johansson, Våge
Johansson, Rune
Karlsson, Siv
Karlsson, Gunborg
Larsson, Roland
Lundberg, Birgitta
Lönkvist, Gulli
Lönnkvist, Kennert
1943
2018.090 Missionskonferens på Lundholmen
1940
2018.089 Lundholmen
1920
2018.088 Lundholmen
1915
2018.087 Lundholmen och Lundholmssjön
1930
2018.086 Lundholmen
1945
2018.085 Familjen Gustav Lundberg, Lundholmen Lundberg, Ingrid
Lundberg, Gustav
Lundberg, Birgitta
Lundberg, Märta
1945
2018.084 Märta Hilda Lovisa Lundberg, född Sjöbring Lundberg, Märta
1916
2018.083 Bröllop - Gustav Lundberg/Märta Sjöbring
1946
2018.082 Busstationen
1945
2018.081 Torget 8 - Växjövägen
1944
2018.080 Busstationen
1950
2018.079 Vrigstadhemmet
1944
2018.077 Bröllop - Ingrid Lundberg / Olof Gunnar Angervall Angervall, Olof Gunnar
Lundberg, Ingrid
1956
2018.076 Familjen Gunnar Nordstrand, Lundholmen Nordstrand, Christina
Nordstrand, Birgitta
Nordstrand, Peter
Nordstrand, Gunnar
1935
2018.075 Torget 11 - Runstedtska Färgeriet
1940
2018.074 Torget 1 - John Johansson
1923
2018.073 Henrik Karlsson Speceri & Diverseaffär - Torget 2 Karlsson, Henrik
1930
2018.072 Fastigheten Torget 2 - Fredrik Hafström & Co
1942
2018.071 Fastigheten Torget 8, senare Växjövägen 1
1948
2018.070 Åke Lindholms järnaffär
1955
2018.069 Herbert Carlsson,1908-1966, på Vrigstad marknad
2018
2018.068 Föreläsning om ortsnamn Fridell, Staffan
2018
2018.067 Kyrkogårdsvandring den 27 juni Marz, Stig
2018
2018.061-066 Nationaldagsfirande i Tegnérparken Berggren, Hans
Cronvall, Helena
Isaksson, Kerstin
Karlsson, Else-Marie
Karlsson, Evald
Lindsten, Louise
Lindsten, Sara
Lindsten, Axel
Melin, Mia
Olsson, Jessica
Strömblad, Marta
Svensson, Malena
Svensson, Sven-Erik
Swerlander, Bengt
Vink, Holger
Vink, Nanna
2018
2018.057-060 Torpvandring till Biskopsbo och Kvarnagården Davidsson, Lennart
2018
2018.056 Mynt- och sedelsamling skänkt till Gamla Bankgården Carlsson, Mats
Carlsson, Kerstin
Marz, Stig
Öhrskog, Birgitta
Öhrskog, Sven-Eskil
2018
2018.052-055 Valborgsmässofirande i Tegnérparken Bengtzing, Linda
Carlsson, Mats
Gullner, Tomas
Gullner, Emma
Karlsson, Jan-Peter
Olsson, Jessica
Swerlander, Bengt
1917
2018.051 Vrigstads Vattenkuranstalt
1920
2018.050 Hafströmska huset från gårdssidan Hafström, Fredrik
Knutsson, Eskil
2018
2018.045-049 Vrigstads kyrkliga syförening firar 100 år den 7 april 2018 Björnståhl, Lisbeth
Broman, Britt-Marie
Carlsson, Elvy
Ekman, Ingrid
Enell, Tobias
Erledal, Eva
Gustavsson, Gerd
Ivanovic, Ann-Mari
Liew, Sonja
Persson, Gunvor
Svensson, Inga
2018
2018.039-044 Öppet hus på Gröndal den 5 augusti 2018 Johansson, Gunvor
Johansson, Anitha
Lagerkvist, Ann-Britt
Liew, Sonja
Lindblad, Göran
Ljung, Barbro
Lönnborg, Pia
Svensson, Maj-Britt
2018
2018.037-038 Sparbanken i Vrigstad 150 år Carlsson, Kerstin
Dahlquist, Siv
Frigert, Kersti
Krantz, Karl-Johan
Lindblad, Siv
Lundberg, Lars
1965
2018.036 Vrigstad skola 1965, klass 4 ?, Lindberg
Alexandersson, Artur
Andersson, Kerstin
Aronsson, Sylvi
Axelsson, Kristina
Axelsson, Berit
Bolander, Tommy
Carlsson, Gerd
Carlström, Marianne
Claesson, Per
Crona, Kerstin
Edvardsson, Anita
Elgh, Tommy
Fagerberg, Kerstin
Fjordén, Mats
Henrysson, Sören
Johansson, Ingrid
Johansson, Kenneth
Johansson, Anita
Karlsson, Karin
Karlsson, Inger
Klasson, Jan-Erik
Liew, Carl-Gustav
Ljungqvist, Ann
Möllefors, Frank
Persson, Christer
Rolf, Birgitta
Rolf, Ingemar
Sandberg, Christina
Silverudd, Sagalind
Svensson, Yvonne
Svensson, Jan Erik
1967
2018.035 Vrigstad skola 1967, klass 6 Aronsson, Sylvi
Axelsson, Berit
Carlsson, Gerd
Crona, Kerstin
Edvardsson, Anita
Isaksson, Rita
Johansson, Ingrid
Johansson, Anita
Karlsson, Inger
Liew, Carl-Gustav
Möllefors, Frank
Persson, Christer
Rolf, Birgitta
Rolf, Ingemar
Silverudd, Sagalind
Wahlgren, Jan
1971
2018.034 Vrigstad skola 1971, klass 6 Börjesson, Börje
Eriksson, Lisbeth
Grönberg, Mikael
Isaksson, Kenneth
Isén, Bodil
Johansson, Lars-Göran
Johansson, Kenneth
Johansson, Ylva
Johansson, Lennart
Karlsson, Kjell Åke
Karlsson, Mats
Karlsson, Helen
Karlsson/Rosetdt, Mats
Liew, Carl-Gustav
Lindberg, Lars-Gunnar
Lindberg, Sven
Ljung, Simon
Lundberg, Sara
Qvist, Veine
Svensson, Jan-Peter
Waldén, Staffan
Yngvesson, Willy
1964
2018.033 Vrigstad skola 1964, klass 8 Alexandersson, Artur
Axelsson, Ingalill
Axelsson, Gert
Carlsson, Inger
Carlsson, Marianne
Carlsson, Inga-Lill
Claesson, Monica
Eriksson, Lisbeth
Fransson, Egon
Grönberg, Stefan
Gustavsson, Ella-Britt
Hjalmarsson, Anette
Isaksson, Ethel
Johansson, Margareta
Johansson, Stefan
Johansson, Anne-Marie
Johansson, Karin
Knutsson, Birgitta
Liew, Carl-Gustav
Lindman, Ingemar
Lönnborg, Pia
Lönnkvist, Barbro
Magnusson, Lars
Nilsson, Claes
Pettersson, Ingvald
Rydell, Rose Marie
1976
2018.032 Vrigstad skola 1976, klass 5 Alvarsson, Kristina
Andersson, Krister
Andersson, Monika
Eriksson, Diana
Eriksson, Gina
Gunnarsson, Thomas
Hjalmarsson, Claes
Hjälmeby, Stefan
Hjälmefjord, Karin
Johansson, Jan
Johansson, Christer
Johansson, Anneli
Johansson, Maria
Karlsson, Carina
Liew, Carl-Gustav
Lindblad, Niclas
Lindbom, Anders
Nordén, Monika
Olofsson, Anna
Pettersson, Mikael
Strömblad, Christer
Svensson, Yvonne
Tullberg, Ulf
Yngvesson, Annelie
Åkesson, Birgitta
1984
2018.031 Vrigstad skola 1984 - klass 4 Ahlstrand, Mikael
Andersson, Henrik
Andersson, Helena
Averby, Anneli
Berggren, Linda
Bergqvist, olle
Carsäter, Jeanette
Gundersén, Kent
Gårdstam, Johanna
Henerius, Marie
Johansson, Lars-Henrik
Johansson, Viktoria
Jonsson, Maria
Koder, Liane
Liew, Carl-Gustav
Lindström, Jeanette
Lundgren, Thomas
Maars, Martin
Olofsson, Emanuel
Petersson, Anna-Karin
Samuelsson, Martin
San Pedro, Carl-Mikael
Sjöö, Samuel
1961
2018.030 Vrigstads skola 1961 - klass 5 Axelsson, Margot
Carlsson, Marienne
Carlsson, Inger
Claesson, Monica
Cronvall, Börje
Grönberg, Stefan
Göransson, Bengt
Hjalmarsson, Anette
Hultén, Marianne
Johansson, Margareta
Johansson, Stefan
Jönsson, Ola
Jönsson, Ingemar
Liew, Carl-Gustav
Lönnqvist, Barbro
Persson, Annika
Persson, Sten Olof
Stensson, Sten Sture
1981
2018.029 Vrigstad skola 1981 - klass 5 Ahlstrand, Thomas
Andersson, Karl-Johan
Andersson, Mikael
Berggren, Cecilia
Brogård, Monika
Carlsson, Caroline
Claesson, Anna
Eckerström, Maria
Elgh, Charlotta
Fransson, Morgan
Gunnarsson, Tommy
Johansson, Jenny
Johansson, Ulf
Jonsson, Petrus
Karlsson, Eva
Koder, Georg
Lagerqvist, Camilla
Liew, Carl-Gustav
Malmgren, Thomas
Ottosson, Jörgen
Palm, Malin
Pettersson, Åke
Sjöbom, Helene
Svensson, Madeleine
Valthersson, Peter
1978
2018.028 Vrigstad skola 1978 - klass 5 Averby, Stefan
Axelsson, Thomas
Claesson, Niclas
Elg, Viktoria
Erledal, Karin
Grönberg, Charlotte
Gustavsson, Yvonne
Johansson, Magdalena
Karlsson, Patrik
Karlsson, Niklas
Liew, Carl-Gustav
Malmgren, Jan
Nordberg, Johan
Robertsson, Kjell
Svensson, Michael
Tarras-Wahlberg, Håkan
Utas, Ronnie
1973
2018.027 Vrigstads skola 1973 - klass 5 Andersson, Liselott
Andersson, Veronika
Andersson, Catarina
Andersson, Gunnel
Celén, Gunilla
Claesson, Rose-Marie
Claesson, Tomas
Elgh, Rickard
Elgh, Sussane
Fagerberg, Maria
Feurst, Peter
Gustafsson, Peter
Gustavsson, Joakim
Henrysson, Ulla
Hjälmeby, Stefan
Johansson, Else-Britt
Jonsson, Annika
Karlsson, Kerstin
Liew, Carl-Gustav
Lindberg, Eva
Lindberg, Gun
Ljung, Andreas
Lundberg, Cajsa
Olofsson, Daniel
Pietiläinen, Päivi
Sjögren, Magnus
Wink, Johan
1966
2018.026 Vrigstad skola 1966-67 - klass 5 Andersson, Kerstin
Aronsson, Sylvi
Axelsson, Berit
Crona, Kerstin
Edvardsson, Anita
Isaksson, Rita
Johansson, Ingrid
Karlsson, Inger
Karlsson, Gerd
Liew, Carl-Gustav
Möllefors, Frank
Persson, Christer
Rolf, Ingemar
Rolf, Birgitta
Silverudd, Sagalind
Svensson, Jan-Erik
Tullberg, Ulf
2018
2018.025 Vrigstads hembygdsförening - årsmöte 2018 Marz, Stig
2018
2018.021-024 Utställningen Sydda bonader på Gamla Bangården Carlsson, Mats
Carlsson, Kerstin
Malm, Inger
Ney, Britt-Marie
1960
2018.020 Gulf bensinmack


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]
NÄSTA SIDA©2020 Vrigstad Hembygdsförening