VHF BILDARKIV


Sortera efter:

- Datum
- Rubrik
- Senast tillagt

Textsök:


från början
i hela texten

(Söker i rubrik, akttext bildtext samt namn)

Fotoår:    

FÖREGÅNDE BILD
TILLBAKA
NÄSTA BILD
Akt nummer: 2018-098 - Fotoår: 1947

Flygfoto över Vrigstad 1947


Bild 2018.098:
I nederkanten av bilden är Folke och Linnea Wilssons villa, Åland, under uppförande.

©2020 Vrigstad Hembygdsförening